ZUS sprawdził zwolnienia lekarskie. Symulanci nie dostaną zasiłku chorobowego

0
fot. PAP / Leszek Szymański
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Opolski ZUS na początku roku zweryfikował zwolnienia chorobowe części mieszkańców regionu. Nie wszyscy ubezpieczeni korzystali ze zwolnień lekarskich prawidłowo. Rezultat? Symulanci przebywający na tzw. chorobowym otrzymali decyzje o zwrocie lub wstrzymaniu wypłaty zasiłków chorobowych.


Orzeczenie przez lekarza o czasowej niezdolności do pracy nie powinno być traktowane jak dodatkowy urlop, bądź okazja do dorabiania za plecami pracodawcy. Ten czas należy przeznaczyć na leczenie i rehabilitację. Nie wszyscy ubezpieczeni w ZUS podzielają takie podejście i zwyczajnie kombinują, ale korzystanie z e-zwolnienia w nieprawidłowy sposób może mieć konsekwencje finansowe.

  • „W pierwszym kwartale tego roku opolski ZUS pozbawił prawa do zasiłku chorobowego 81 osób z 791 poddanych kontroli pod kątem prawidłowości wykorzystania zwolnienia chorobowego. Kwota cofniętych bądź wstrzymanych świadczeń sięgnęła ponad 113 tysięcy złotych, co jest najwyższą kwotą od kilku lat” – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Jak podkreśla rzecznik, na początku bieżącego roku osoby upoważnione z ramienia ZUS do przeprowadzenia kontroli właściwego wykorzystania zwolnień lekarskich, zweryfikowały więcej orzeczeń niż w tym samym okresie 2023 r. i dwa lata wcześniej.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich

Województwo opolskieLiczba osób poddanych kontroli
w liczbach bezwzględnych
Liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku w liczbach bezwzględnychKwota  zasiłków cofniętych
w wyniku kontroli w tys. zł
I kwartał 2024 r.79181113,4
I kwartał 2023 r.4145065,8
I kwartał 2022 r.3222443,6

W I kwartale 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju przeprowadził niemal 35,5 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy w świetle ich prawidłowego wykorzystania. W konsekwencji wobec 4,8 tys. osób ZUS wydał decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kwartale 2024 r. przekroczyła 8,2 mln zł.

ZUS jako instytucja wypłacająca zasiłki (w tym chorobowy) jest zobowiązany do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Weryfikacja to nic innego jak sprawdzenie czy ubezpieczony wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza. Możliwość sprawdzenia co robi pracownik podczas e-zwolnienia ma również płatnik składek (pracodawca), który opłaca składki w ZUS za co najmniej 20 osób.

Osoby, którym ZUS bądź pracodawca – jako płatnicy zasiłków – udowodnili nadużywanie zwolnienia chorobowego do innych celów niż rekonwalescencja zostają pozbawienia prawa do świadczenia chorobowego.

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA