Rada Miejska Brzegu została ukonstytuowana i wybrała skład prezydium. Ślubowanie złożyła nowa burmistrz

0
fot. archiwum
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Najpierw odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie. Później wybrali także trzyosobowy skład prezydium (przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących). Kolejnym punktem dzisiejszych obrad było złożenie ślubowania przez Violettę Jaskólską – Palus. Od dzisiaj (7.05.2024 r.), przez 5 lat będą podejmować najważniejsze decyzje dla miasta i jego mieszkańców. Mowa oczywiście o Radzie Miejskiej Brzegu i burmistrzyni Brzegu.


Tradycyjnie, w sali stropowej brzeskiego ratusza otwarto pierwszą sesję Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2024 – 2029. Przypomnijmy, że funkcję burmistrza będzie pełniła Violetta Jaskólska – Palus, natomiast w 21-osobowym składzie nowej rady zasiadają: Grzegorz Chrzanowski, Marek Pyzowski, Tomasz Kubiak, Ewelina Antonowicz, Marcin Dorociak, Jerzy Wrębiak, Kazimierz Kozłowski, Andrzej Witkowski, Janusz Żebrowski, Dariusz Socha, Ryszard Różański, Katarzyna Grochowska, Elżbieta Stochnij, Tomasz Wikieł, Iwona Wojtycza-Frąckiewicz, Paweł Grabowski, Kamila Smoczkiewicz, Jadwiga Kulczycka, Ewa Kozioł, Waldemar Wysocki i Bożena Szczęsna.

Na przewodniczącego RM Brzegu zgłoszono tylko jedną kandydaturę Waldemara Wysockiego. W tajnym głosowaniu wzięło udział 20 radnych (Wysocki nie głosował w swojej sprawie). Co ciekawe, za wyborem Waldemara Wysockiego głosowano niemal jednomyślnie, bo aż 19 głosów było „za” (1 głos był nieważny).

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Na pierwszego wiceprzewodniczącego RM zgłoszono dwie kandydatury. Radny Ryszard Różański zgłosił Janusza Żebrowskiego, a radny Tomasz Kubiak zaproponował Jadwigę Kulczycką. Ostatecznie na funkcję wiceprzewodniczącej radni wybrali Jadwigę Kulczycką (radna otrzymała 11 głosów, a Janusz Żebrowski 10 głosów).

Drugą wiceprzewodniczącą została Ewelina Antonowicz (kandydatura zgłoszona przez Jadwigę Kulczycką). Radna Ewelina Antonowicz otrzymała 13 głosów.

Tuż po ukonstytuowaniu się Rady Miejskiej Brzegu, nowa burmistrzyni Violetta Jaskólska – Palus odebrała zaświadczenie o wyborze i została zaprzysiężona.

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA