ZUS: Pracownicy sami mogą sprawdzić czy firma zgłosiła ich do ubezpieczeń społecznych

0
fot. PAP / Leszek Szymański
Reklama
Reklama
Reklama

Nie masz pewności czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń społecznych w ZUS? Brak takiej deklaracji w ZUS może mieć przykre konsekwencje. Podpowiadamy jak samodzielnie sprawdzić podleganie ubezpieczeniom.


Ubezpieczenia społeczne

Jeśli podpisałeś umowę o pracę, a firma nie zgłosiła cię do ubezpieczeń społecznych, to w razie choroby, wypadku przy pracy bądź urodzenia dziecka możesz nie mieć prawa do wielu świadczeń. To nie jedyne negatywne skutki. Przez brak zgłoszenia nie budujesz swojego kapitału emerytalnego, co przełoży się w przyszłości na wysokość emerytury bądź renty.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama
  • „To czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych można sprawdzić na kilka sposobów. Na przykład osobiście w najbliższej placówce ZUS podczas rozmowy z doradcą na sali obsługi klientów bądź wypełniając formularz US-7 „Wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej”. Można to zrobić też online korzystając ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W zakładce „ubezpieczony” nie tylko zweryfikujemy czy i do jakich ubezpieczeń zgłosił nas pracodawca ale też sprawdzimy informacje o podstawach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Warto pamiętać, że podczas wizyty w placówce ZUS uzyskanie informacji o swoim ubezpieczeniu musi być poprzedzone weryfikacją tożsamości stąd trzeba mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport.

Polski system publicznych ubezpieczeń dzielimy na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia społeczne dzielimy na emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Tym ubezpieczeniom podlegają m.in. pracownicy, wykonawcy umów zleceń i umów agencyjnych, przedsiębiorcy i osoby współpracujące, osoby na zasiłku macierzyńskim czy przebywający na urlopie wychowawczym.

Ubezpieczenie zdrowotne

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego ma każdy obywatel. Żeby być nim objętym trzeba jednak spełnić kilka warunków i formalności. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje pracowników, przedsiębiorców, emerytów i rencistów, uczniów i studentów oraz członków rodzin osób ubezpieczonych jeśli zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.

Głównym kryterium podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłoszenie i odprowadzenie z tego tytułu składki. Zgłoszenia i opłacania za osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego dokonują pracodawcy za pracowników, urzędy pracy za osoby bezrobotne, za uczniów i studentów szkoły i uczelnie, a przedsiębiorcy za siebie.

O tym czy jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego możemy dowiedzieć się podczas wizyty u lekarza. Jeśli placówka lecznicza ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i podamy tam swój PESEL to „wyświetlimy się na zielono” jeśli podlegamy temu ubezpieczeniu. Brak pozytywnej weryfikacji oznacza brak zgłoszenia i nieopłacanie składek z tego tytułu.

Wątpliwości w tej sprawie zatrudnieni powinni przede wszystkim zgłosić u pracodawcy, emeryci i renciści, uczniowie i studenci w ZUS. Osoby bezrobotne muszą udać się do odpowiedniego urzędu pracy. Sposobem na sprawdzenie tej okoliczności jest zalogowanie się do PUE ZUS. W zakładce Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym są informacje na temat aktualnej przynależności ubezpieczonego do NFZ oraz danych o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego

Reklama
Reklama
Reklama