Do 15 stycznia można zgłaszać wnioski o przyznanie nagród dla sportowców, trenerów i działaczy

0

Za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 roku, najlepsi zawodnicy, trenerzy i działacze mogą otrzymać tzw. „Nagrody Burmistrza Brzegu”. Gmina w tym celu przekazuje dyplomy okolicznościowe i nagrody pieniężne od 100 do 3000 złotych, a o ich ostatecznej wysokości decyduje burmistrza miasta. Wnioski ze zgłoszonymi kandydaturami można składać do 15 stycznia.


Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Brzegu, nagrody są przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom, za osiągnięte wyniki sportowe. Między innymi chodzi o udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, zajęcie miejsca od I do III na Mistrzostwach Polski organizowanych przez właściwy polski związek sportowy lub osiągnięcie wysokiego wyniku międzynarodowego, krajowego lub regionalnego w grach indywidualnych lub zespołowych, a także osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, dyrektorzy szkół lub grupa 20 osób – mieszkańców Gminy Brzeg. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane wnioskodawcy lub podpisy grupy mieszkańców, dane kandydata zgłoszonego do otrzymania nagrody, informacje o osiągniętych wynikach sportowych lub osiągnięciach w działalności sportowej kandydata, uzasadnienie wniosku oraz załączniki potwierdzające uzyskany wynik sportowy lub osiągnięcia w działalności sportowej.

Druk zgłoszeniowy można pobrać >>>TUTAJ<<< lub w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu (pokój nr 14 A). Zgodnie z regulaminem nie ma możliwości przesłania wniosków drogą elektroniczną. Wraz z wymaganymi załącznikami wnioski należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu.