„Najważniejsze to przekonać ludzi do programu Prawa i Sprawiedliwości” – Rozmowa z Violettą Porowską, Wicewojewodą Opolskim oraz liderem Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie

0

Rozmowa z Violettą Porowską, Wicewojewodą Opolskim oraz liderem Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie.


Nie tak dawno Jarosław Kaczyński ogłosił tzw. jedynki na listach do parlamentu. Na Opolszczyźnie to właśnie pani została liderem listy. Jak do tego doszło?

Violetta Porowska: To oczywiście jest dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale zarazem także wielka odpowiedzialność. Traktuję to jako wyraz wysokiej oceny mojej dotychczasowej pracy, zarówno jako zwykłego działacza Prawa i Sprawiedliwość, a także jako członka Rady Politycznej PiS-u. Od niedawna – dokładnie od 1 lutego 2019 roku – zostałam szefową wojewódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z zadań, które mi wyznaczono było poprowadzenie wyborów do Europarlamentu. Według mnie, udało się nam odnieść duży sukces na Opolszczyźnie. Myślę, że na moją nominację miało to duży wpływ. Cieszę się z zaufania, jakim obdarzył mnie pan Prezes Jarosław Kaczyński oraz moi koledzy z Rady Politycznej. Wierzę, że również sukcesem zakończy się obecna kampania wyborcza do parlamentu krajowego na terenie województwa opolskiego. Chciałabym jako lider, czy mówiąc kolokwialnie lokomotywa wyborcza naszej opolskiej listy do parlamentu, poprowadzić również moje koleżanki i moich kolegów do zwycięstwa.

Jakie stawiacie sobie cele w nadchodzącej kampanii wyborczej?

 

Violetta Porowska: Najważniejsze to przekonać do programu Prawa i Sprawiedliwości jak największą grupę ludzi. Nasz program w dużej mierze jest programem prorodzinnym i prospołecznym. Program Prawa i Sprawiedliwości to także istniejące już projekty, fundamentalnie ważne dla większości Polaków, takie jak: program „500 plus”, „Dobry start”, „Senior Plus”, czyli to wszystko, czym ja osobiście się zajmuję i nadzoruję na terenie województwa opolskiego pełniąc funkcję wicewojewody. Ważnym elementem programowym jest oczywiście również ochrona zdrowia. W zakresie gospodarczym to program, lokujący Polskę na jak najwyższej pozycji na arenie międzynarodowej, stawiający głównie na innowacje i nowoczesność. Jeśli uda się przekonać wyborców do naszego programu, to w ślad za tym pójdzie też dobry wynik w postaci zdobytych mandatów.

Z pewnością ma Pani jakieś oczekiwania i przewidywania co do wyniku wyborczego?

 

Violetta Porowska: Wierzę oczywiście w jak najlepszy wynik Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie. Analizując wyniki wyborów do parlamentu europejskiego oraz obecne sondaże, które oczywiście rozbudzają duży entuzjazm, ale też pokazują pewien kierunek naszych działań, wierzę,że zdobędziemy od 6 do 7 mandatów na Opolszczyźnie.

O powiecie brzeskim mówi się, że od dawna jest „pisowski”.  Prawo i Sprawiedliwość zawsze osiągało tu dobre wyniki wyborcze. Jaki zatem stawiacie sobie cel w kampanii wyborczej na tym terenie?

 

Violetta Porowska: Powiat brzeski jest dla nas szczególnie ważny. Przede wszystkim chcemy utrzymać na tym terenie to stałe i wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze mówiliśmy, że ten region ta taka perła dla Prawa i Sprawiedliwości w województwie opolskim. Dotychczasowe wyniki w różnego rodzaju wyborach potwierdzały, że jest to prawicowy powiat. Od lat osiągaliśmy tutaj bardzo dobre wyniki. Mamy tutaj ludzi, którzy rozumieją program Prawa i Sprawiedliwości i wspierają nasze idee, oddając głos na naszych kandydatów. To tutaj będziemy się starali w sposób szczególny lokować naszą aktywność kampanijną. Będziemy starać się być blisko zwykłych ludzi i potwierdzać, że program Prawa i Sprawiedliwości jest właśnie dla nich.