Nowy członek zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

0
fot. grupaazoty.com

6 grudnia 2018 r. rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, powołała dr. Bolesława Goranczewskiego na członka zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 grudnia br. Nowy członek zarządu posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, do tej pory pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Jednostki Biznesowej Energetyka.


W składzie zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. pozostają: Sławomir Lipkowski – prezes zarządu, Artur Kamiński oraz Sławomir Brzeziński – wiceprezesi zarządu oraz Kamil Bortniczuk – członek zarządu.