W 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rusza nabór przewodników psów do Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej K-9 WOT

0
fot. materiały prasowe

Śląska Brygada OT jako pierwsza wprowadza pilotażowy program grupy poszukiwawczo-ratowniczej z psami. Od połowy roku trwa szkolenie nawigatorów, którzy będą działać w grupie a teraz rusza rekrutacja przewodników z psami.


Co ważne w WOT to nie wojsko jest właścicielem psa a jego przewodnik a służba psów oparta będzie o istniejące przepisy – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych.

W momencie gdy pies zda egzamin klasy 0 Państwowej Straży Pożarnej, WOT podpisze z jego przewodnikiem kontrakt. Od tego momentu to wojsko przejmuje finansowanie psa począwszy od wyżywienia poprzez szkolenia i wyposażenie po pełną opiekę weterynaryjną. Z przewodnikami, których psy już mają zdane egzaminy klasy 0 lub 1 kontrakt będzie podpisywany automatycznie, gdy tylko wstąpi on do WOT. Co ważne, osoby które działają obecnie w grupach OSP nie muszą z nich rezygnować by zostać przewodnikiem także w WOT. Ochotnicza Straż Pożarna w czasie pokoju zawsze ma pierwszeństwo przez Wojskami Obrony Terytorialnej.

Tak było chociażby w przypadku powodzi, gdzie żołnierze WOT będący jednocześnie strażakami OSP byli zwolnieni ze stawiennictwa w trybie alarmowym w związku
z wykonywaniem działań w ramach swojej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza K9 WOT będzie składała się z dowódcy, planistów, profilera, oraz zespołów złożonych z nawigatora, przewodnika i psa. Czworonogi służyć będą razem ze swoimi przewodnikami – żołnierzami TSW – w samodzielnym pododdziale jednostki. Dowództwo brygady planuje, by po pewnym czasie sekcja psów poszukiwawczo-ratowniczych powstała w każdym z batalionów.

Jeżeli projekt grup poszukiwawczo-ratowniczych K9 sprawdzi się w Śląskiej BOT, dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zamierza zaimplementować projekt
w kolejnych jednostkach OT.

Wniosek o użycie WOT-u w takich akcjach jak np. pomoc przy poszukiwaniu zaginionych osób składa do dowódcy brygady komendant wojewódzki policji. Zastosowanie tego typu procedury jest możliwe dzięki prerogatywie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, która zezwala na udział w akcjach poszukiwawczych oraz ratowanie lub ochronę zdrowia i życia ludzkiego. W przypadku udziału wojska w większych operacjach, gdy konieczne jest ogłoszenie tzw. sytuacji kryzysowej, o pomoc żołnierzy wnioskuje do MON-u wojewoda.
Obecnie liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej to już blisko 22 tys. żołnierzy.

Przewodnicy, którzy chcą dołączyć do Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej K-9 WOT mogą się zgłaszać e-mailem na adres 13sbot.rzecznik@ron.mil.pl , pod tym adresem otrzymają także odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.