Parlament Europejski chce, by przemoc wobec kobiet znalazła się na liście przestępstw Unii Europejskiej

0

W czwartek 28 listopada br. posłowie i posłanki PE przyjęli rezolucję wzywającą Radę do zakończenia procesu ratyfikacji przez UE Konwencji Stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Chcą, aby przemoc wobec kobiet znalazła się na liście przestępstw uznanych przez UE.


Konwencja Stambulska to pierwszy prawnie wiążący międzynarodowy instrument zapobiegania przemocy związanej z płcią. Ustanawia ona kompleksowe ramy oraz środki wspierania ofiar i karania sprawców.

Podczas wystąpienia na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego dr. Sylwia Spurek powiedziała – “Minęło prawie 20 lat XXI wieku, a my wciąż jesteśmy w sytuacji, w której przemoc ze względu na płeć i przemoc w rodzinie są codziennym doświadczeniem wielu kobiet w UE. Ratyfikacja Konwencji Stambulskiej przez UE opóźnia się od jakiegoś czasu m.in. z powodu spiskowej teorii na temat tzw. “ideologii gender”, którą konserwatyści cynicznie wykorzystują w celu zastraszenia opinii publicznej.

Według badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych w 2014 roku, co trzecia kobieta w UE doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej od 15 roku życia. 55% kobiet doświadczyło co najmniej jednej formy molestowania seksualnego (11% padło ofiarą molestowania w sieci). Jedna na dwadzieścia osób została zgwałcona. Niestety, prawdziwej skali przemocy domowej nadal nie znamy, bo wiele ofiar jej nie zgłasza.

“Jako postępowi politycy i polityczki musimy powiedzieć jasno: nie ma czegoś takiego jak “ideologia gender”. Uzasadnienie braku działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy fałszywym dyskursem, jest nie do przyjęcia. Przemoc ze względu na płeć lub przemoc w rodzinie są rażącym naruszeniem praw człowieka i musimy zrobić wszystko, by powstrzymać to zjawisko” – mówi dr. Sylwia Spurek, dodając, że “Czas, by UE przejęła wiodącą rolę w pełnym wdrażaniu praw kobiet. Czas zacząć działać teraz”.