TeleWsparcie dla seniorów

0

Osoby starsze, seniorzy są grupą najbardziej narażoną na działania koronawirusa. Generalnie, trwająca pandemia rodzi wiele pytań i wątpliwości – co jest obecnie dozwolone, czego nie robić, jak się chronić, gdzie się leczyć, itd. Część tych wątpliwości można rozwiać zdalnie – stąd pomysł posła na Sejm RP Tomasza Kostusia o utworzeniu TeleWsparcia.


Odpowiedź na pojawiające się pytania czy wątpliwości można rozwiać za pomocą mediów społecznościowych, serwisów rządowych, czy przekazu w mediach, ale niestety nie wszystkie. Dotyczy to szczególnie seniorów, którzy nie wiedzą od kiedy obowiązują nowe rozporządzenia, albo jaki jest ich zakres. Poseł Tomasz Kostuś wpadł na pomysł, by uruchomić TeleWsparcie.

– Na początek do dyspozycji będą dwa numery telefonów – tłumaczy poseł Kostuś.

TeleWsparcie obsługiwać będą pracownicy i współpracownicy biura poselskiego. Zostali oni przeszkoleni, tak aby mogli udzielać podstawowych informacji, odpowiadać na często zadawane pytania, czy po prostu podawać numer telefonu do miejsca, gdzie z daną sprawą należy się zwrócić.

– Wiemy, że infolinie przeżywają ogromne oblężenie i pod niektóre numery nie sposób się dodzwonić, więc każdy dodatkowy kontakt, gdzie można z kimś porozmawiać, coś dopytać, ustalić, może być bardzo pomocny – mówi Tomasz Kostuś.
Numery pod którymi należy się kontaktować to 509 030 141 oraz 517 454 692. Jeżeli ktoś przez dłuższy czas nie będzie mógł się dodzwonić, może wysłać SMS-y, na które pracownicy biura poselskiego również będą oddzwaniać i odpowiadać. Pytania można też przesyłać drogą mailową: poselkostus@gmail.com.