Znowu można korzystać z hoteli i innych obiektów noclegowych. Jakie tam panują zasady?

0
hotel

Kolejny etap łagodzenia obostrzeń uwzględnił także działalność hoteli i innych obiektów noclegowych. To pierwszy krok dla branży turystycznej do powrotu do normalności. Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiczne obowiązują jednak pewne zasady. Czego można się spodziewać, wyjeżdżając na wakacje?

W każdej części hotelu czy innego obiektu noclegowego musi pojawić się informacja, ile osób może przebywać tam jednocześnie. Maksymalna liczba gości może wynosić dwa razy tyle, ile jest pokoi, a pobyt osób niezakwaterowanych jest kategorycznie zabroniony.

Przy wejściach na teren obiektu, recepcji, wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet muszą znajdować się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępnym dla gości. Rekomendowane jest także zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

Nie wszystko jest jak kiedyś

Czas spędzany przy recepcji musi być ograniczony do minimum, a wspólne sale telewizyjne, sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz inne pomieszczenia, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania będą nieczynne.

Skorzystają z nich tylko goście wspólnie zakwaterowani, jeśli wynajmą je na wyłączność. Sale konferencyjne mogą być użytkowane wyłącznie z zachowaniem dystansu wynoszącego minimum 2 m). Restauracje i bary mogą oferować tylko jedzenie na wynos.

W łazienkach pokojowych zabronione jest używanie suszarek nadmuchowych. Ponadto, hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałyby zagrożenie gości oraz personelu (np. dostarczanie bagaży do pokoi).

Wśród ograniczeń znalazło się też to dotyczące rutynowego sprzątania pokoi, które może odbywać się wyłącznie na życzenie klienta.

Sprzątanie, dezynfekcja i gruntowne wietrzenie konieczne jest natomiast po zakończeniu pobytu danego klienta. Pościel i ręczniki muszą być prane w temperaturze min. 60 stopni z dodatkiem detergentu.

Pokój będzie gotowy do ponownego wynajęcia dopiero, gdy minie tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danych środków do dezynfekcji.

Podobne zasady na campingach

Pierwsze oznaki ograniczeń muszą znaleźć się już przy wejściu, gdzie właściciele mają obowiązek umieścić informację o zasadach zachowania higieny na campingu w czasie epidemii.

Przyjeżdżający turyści powinni zaakceptować wszelkie zasady, potwierdzając to własnoręcznym podpisem. Do recepcji dostęp może mieć tylko jedna osoba w jednym czasie, a pobyt na jednym stanowisku – wyłącznie członkowie rodziny lub osoby mieszkające wspólnie.

Bez względu na to, ile osób będzie tam przebywać, rejestracja obowiązuje wszystkich.

Przy wejściu muszą znaleźć się także informacje o liczbie turystów, mogących jednocześnie przebywać na terenie campingu, która uzależniona jest od rozmiaru obiektu. Ograniczone są też liczby osób przebywających w sanitariatach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby kabin sanitarnych lub liczby umywalek.

Turyści muszą mieć zapewniony dostęp do środków dezynfekcyjnych i są zobligowani do ich używania przy wejściu do recepcji, ewentualnie także świetlicy, kuchni, przestrzeni wspólnej, sanitariatów i obiektów wspólnego użytkowania.

Konieczne jest także posiadanie ochrony zakrywającej usta i nos, dlatego rekomenduje się, by camping umożliwiał zakup maseczek i rękawic ochronnych w recepcji lub innym punkcie.

Choć zabroniona jest organizacja spotkań i imprez w pomieszczeniach, można to robić na otwartych przestrzeniach.

Dlatego na campingach mogą odbywać się pikniki, spływy kajakowe, wycieczki, ogniska itp. Między turystami musi jednak być zachowany dystans minimum 2 m.

Zasady dotyczące gastronomii, handlu oraz takich miejsc jak siłownie zewnętrzne, parki linowe, parki wodne, place zabaw, wypożyczalnie sprzętu i boiska są takie same, jak te obowiązujące w całym kraju.

Zestaw obowiązkowy: maseczki, rękawice i płyn do dezynfekcji

Obowiązkiem pracowników wszystkich obiektów noclegowych jest mycie rąk wodą z mydłem po przyjściu do obiektu oraz regularnie w trakcie pracy, dezynfekując osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (minimum 60%).

Konieczne jest także noszenie osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy oraz rękawiczek ochronnych (także przez dostawców).

Między pracownikami (oraz pracownikami a gośćmi) musi być zachowana odległość przynajmniej 1,5 m (rekomendowane są 2 m), a ich liczba w przestrzeniach wspólnych (np. stołówki, szatni) – ograniczona.

W tym celu należy podzielić zmiany pracy w takim stopniu, w jakim to możliwe oraz wyznaczyć różne godziny przerw. Jeśli zachodzi taka potrzeba, pracownikom powinny zostać także zapewnione środki ochrony osobistej – maski, przyłbice, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk oraz nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

Szczególną troską powinni być otoczeni pracownicy najbardziej narażeni – osoby po 60. roku życia oraz przewlekle chore.

Hotel oraz inne obiekty noclegowe muszą być regularnie wietrzone i czyszczone, a nie rzadziej niż raz na godzinę konieczna jest dezynfekcja ogólnodostępnych toalet, wind, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni, a blatu recepcyjnego po każdym gościu.

O czystości swoich stanowisk, szczególnie po zakończonym dniu pracy, muszą pamiętać pracownicy. Starannie dezynfekowane powinny być takie powierzchnie jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy blat biurka. Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rowery, kajaki) musi mieć miejsce po każdym użyciu. W obiekcie powinno się także znaleźć pomieszczenie do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19, wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.