Na jakich zasadach oddać głos w wyborach i kto zrobi to poza kolejką

0
wybory prezydenckie 2020

Pandemia COVID-19 wpłynęła na wiele sfer naszego życia. Nie ominęła też tegorocznych wyborów prezydenckich, które ze względu na ryzyko zakażenia odbywają się z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego. Jakich zasad trzeba przestrzegać, chcąc wrzucić swój głos do urny?

Główne zasady panujące w lokalach wyborczych to:

 

  • ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie w lokalu do nie więcej niż 1 na 4 m kwadratowe (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób pomocniczych);

  • obowiązek wietrzenia pomieszczeń;

  • dezynfekcja rąk przed wejściem;

  • konieczność zachowania dystansu społecznego wynoszący minimum 2 m;

  • obowiązek zasłaniania ust i nosa, z którego zwolnione są tylko osoby, którym stan zdrowia na to nie pozwala (przed wydaniem karty do głosowania możemy zostać poproszeni o odsłonięcie twarzy w celu potwierdzenia tożsamości).

Ograniczenie ilości osób, które mogą jednocześnie znajdować się w lokalu wyborczym, już w pierwszej turze generowało kolejki. Dlatego ustalono przypadki grup osób, które mają pierwszeństwo. Należą do nich:

  • osoby po 60. roku życia;

  • osoby, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne poruszanie się;

  • kobiety w ciąży;

  • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego.

A co w przypadku, gdy utkniemy w kolejce do godz. 21.00, o której zamykane są lokale wyborcze? Czy uniemożliwi nam to oddanie głosu? Odpowiedź brzmi: nie. Jeśli pojawimy się w lokalu wyborczym przed 21.00, komisja ma obowiązek umożliwić oddanie głosu nawet jeśli minie już pora na zamknięcie głosowania.