Dariusz Maciążek nowym komendantem PSP w Brzegu

0

W piątek (6 października), w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowego komendanta miejscowej jednostki. Brygadier Dariusz Maciążek pełnił dotychczas funkcję dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Brzegu.


– Powierzono mi kierowanie komendą, którą tworzą zaangażowani i dobrze przygotowani do służby funkcjonariusze i pracownicy cywilni. Gotowi realizować strażacką misję wyrażoną w słowach „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Dzięki ich ofiarności zasłużyliśmy na szacunek w społeczeństwie naszego powiatu. Jestem świadomy, że jest to również w dużej mierze zasługa moich poprzedników, za co im serdecznie dziękuję. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań do prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej. Będę się starał, aby strażacy wciąż podnosili swoje kwalifikacje zawodowe – mówił nowy szef brzeskiej jednostki.

Bryg. Dariusz Maciążek służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu rozpoczął w 1990 roku. Trzy lata później ukończył Szkołę Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie. W roku 2000 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 15 października 2001 r. zajmował stanowisko dowódcy JRG w Brzegu. Dariusz Maciążek był współinicjatorem powstania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Brzeg”, a następnie aktywnie uczestniczył w jej formowaniu, szkoleniu i doposażaniu w niezbędny sprzęt ratowniczy. Pełnił także funkcję nieetatowego dowódcy SGRT „Brzeg”. W roku bieżącym ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu.