Segreguj odpady zgodnie z deklaracją, bo będzie podwyżka!

1
fot. archiwum

Urząd Miasta w Brzegu informuje, że zostały wszczęte procedury administracyjne zmierzające do nałożenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyższa stawka za śmieci niesegregowane może dotyczyć wspólnot, na terenie których deklaracje mieszkańców nie pokrywają się z faktyczną zawartością pojemników.


„W związku z licznymi przypadkami braku selektywnej zbiórki odpadów informuję, że upłynął okres przystosowania się do nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (…) W przypadkach stwierdzenia w pojemnikach na odpady segregowane odpadów innych frakcji niż te, na które są one przystosowane, będziemy zmuszeni do zwiększenia opłaty tak jak za odpady niesegregowane” – czytamy w komunikacie brzeskiego magistratu.

Wiceburmistrz miasta Bartłomiej Kostrzewa uspokaja. – Taką procedurę będziemy stosować w najbardziej drastycznych przypadkach, czyli tam, gdzie problemy występują systematycznie i w dużej skali. Jeśli znajdzie się jeden niesforny lokator, któremu zdarza się nie przestrzegać zasad zgodnie ze złożoną deklaracją, to nie będziemy stosować podwyżki dla całej wspólnoty.

Dodajmy, że od 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Brzeg pojawi się dodatkowy pojemnik lub worek na papier. Wprowadzony także zostanie obowiązek stosowania odpowiednich kolorów i opisów na pojemnikach.