Opolski garnizon zasili 52. nowych policjantów

0
fot. KPP Brzeg

52 nowych funkcjonariuszy w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jarosława Kalety, złożyło ślubowanie na sztandar. Po ukończeniu szkolenia podstawowego, młodzi policjanci trafią do jednostek na terenie całego województwa.


Uroczystość odbyła się kilka dni temu w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Gratulacje i życzenia nowo przyjętym policjantom złożyli Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta oraz Wojewoda Opolski Adrian Czubak.

Policyjnych adeptów czeka teraz półroczne szkolenie podstawowe w Szkole Policji w Słupsku. Po jego ukończeniu rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych. Część młodych funkcjonariuszy trafi do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Przypomnijmy, że nabór policjantów cały czas jest otwarty. Co należy zrobić na samym początku? Krok pierwszy, to złożyć wszystkie dokumenty niezbędne do przyjęcia, ponieważ z tą chwilą rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Jednak jeszcze przed ich złożeniem kandydat lub kandydatka powinni dokładnie zapoznać się z ogłoszeniami o doborze do Policji. Niezbędne informacje, wzory dokumentów są umieszczone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (www.opolska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

– Każdy, kto chciałby wstąpić do Policji musi być obywatelem Polski, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Kandydat musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej – mówi o podstawowych wymogach formalnych sierż. sztab. Patrycja Kaszuba z brzeskiej komendy.