SM w Grodkowie pozyskała dofinansowanie na rewitalizację zasobów mieszkaniowych

0

Wczoraj (28 lutego), w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie”. Dokument został parafowany przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę i Prezesa SM Grodków Tomasza Zemana. 


Dzięki pozyskanym funduszom odnowione zostaną zasoby mieszkaniowe Spółdzielni, które już od wielu lat wymagały remontów. Chodzi m.in. o okolice Rynku, ul. Chrobrego i ul. Jagiełły. Naprawione zostaną również miejsca parkingowe wraz z chodnikami, a tereny zielone doczekają się rewitalizacji. Nie zabraknie też nowych urządzeń rekreacyjnych, placu zabaw i małej architektury.

– Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie, jako jedyna w województwie opolskim, napisała projekt dotyczący rewitalizacji przestrzeni publicznej. Na mieszkańców, po zakończeniu tego zadania, czeka wielka radość. Zmieni się przestrzeń parkingowa, tereny zielone, zwiększy się obszar wypoczynku. Cieszę się w imieniu Urzędu Marszałkowskiego, że dzięki pozyskanym środkom z funduszy europejskich możemy zmieniać życie mieszkańców naszego województwa – mówił Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego.

W ramach realizowanego zadania, SM w Grodkowie pozyskała dofinansowanie w wysokości 497 582,20 zł. Wkład własny Spółdzielni wyniesie 165 860,75 złotych, natomiast łączny koszt inwestycji to kwota 663 442,95 zł.

– Jest to wyjątkowy dla nas dzień. Dzięki pozyskanym środkom z dofinansowania poprawi się infrastruktura należąca do zasobów naszej spółdzielni. Cieszymy się, że udało się nam samodzielnie pozyskać takie wsparcie finansowe. Wszystko dzięki Zarządowi i Radzie Nadzorczej, które wspierały nas w naszych działaniach – podsumowuje Tomasz Zeman, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.

Prace przetargowe mają wystartować w możliwie najszybszym terminie. Czas na zrealizowanie projektu wyznaczono do 30 września 2018 r.

Przypomnijmy, że do zasobów SM w Grodkowie należy łącznie 28 budynków wielorodzinnych, w których znajduje się ponad 1140 mieszkań. Szacuje się, że w mieszkaniach zarządzanych przez spółdzielnię mieszka około jedna trzecia mieszkańców Grodkowa.