Nie będzie referendum ws. budowy nowego więzienia na wniosek mieszkańców! Jest już projekt uchwały

2
fot. archiwum

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym Radzie Miejskiej Brzegu pozostało niewiele czasu, aby przyjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum lub uchwałę o odrzuceniu wniosku mieszkańców. Ustawowy termin mija w środę (16 maja), bowiem wtedy przypada 30. dzień od czasu przekazania takiego wniosku burmistrzowi Jerzemu Wrębiakowi. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że referendum nie odbędzie się – przynajmniej nie na wniosek mieszkańców.


Komisja weryfikująca podpisy zakończyła swoje czynności wczoraj wieczorem. Protokół został podpisany przez wszystkich członków. Przygotowano również projekt uchwały o odrzuceniu wniosku referendalnego, nad którym radni będą procedować w poniedziałek (14 maja), na już zaplanowanej nadzwyczajnej sesji.

Dlaczego projekt uchwały dotyczy odrzucenia wniosku o referendum? Wszystkich podpisów było prawie 3500, jednak z nieoficjalnych informacji wynika, że komisja uwzględniła tylko niespełna 700 podpisów zebranych prawidłowo. Reszta sygnatur została zakwestionowana ze względu na różnego rodzaju błędy i braki formalne.

W części z nich brakuje imienia lub nazwy miejscowości w rubryce z adresem. Czasami nie wpisano numeru domu, ale sporo podpisów zawiera też błędne numery PESEL. Z naszych ustaleń wynika, że najwięcej kart z poparciem referendum odrzucono ze względu na brak wymaganych ustawą informacji na kartach, np. o tym, że poparcia nie można wycofać. Na wielu brakowało też danych członków i pełnomocnika grupy referendalnej.

– W poniedziałek odbędzie się sesja. Mam nadzieję, że będę mógł zapoznać się z raportem i argumentacją komisji, wtedy szerzej odniosę się do sprawy. Dla mnie najważniejsze jest to, że wniosek o referendum poparło ponad 3000 mieszkańców Brzegu i z tego względu powinno się ono odbyć – komentuje nasze doniesienia Paweł Grabowski, poseł ruchu Kukiz ’15.

Dodajmy, że na uchwałę odrzucającą wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum inicjatorowi referendum służy skarga do sądu administracyjnego, który rozpatruje ją w terminie 14 dni. Na razie nie mówi się o takim kierunku działania, ale na horyzoncie pojawia się inna droga – radny miejski Piotr Szpulak zapowiedział, że czuje się zobowiązany wobec mieszkańców i złoży własny projekt uchwały o referendum, nad którym Rada Miejska Brzegu mogłaby procedować na czerwcowej sesji.