Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej przedstawiło swój program wyborczy

0

W kwietniu br. obchodzili jubileusz 20-lecia działalności, a teraz są przygotowani do wyborów samorządowych. Na piątkowej (12.10) konferencji prasowej przedstawiciele TRZB zaprezentowali swoje propozycje, które zamierzają realizować w samorządzie. Co ciekawe, w tegorocznych wyborach nie wystawili swojego kandydata na burmistrza, ale też żadnego z ogłoszonych nie popierają.


– Tak się złożyło, że osoby, którym proponowaliśmy ubieganie się o to stanowisko, miały inne zajęcia. Ale cztery lata temu był nasz kandydat i myślę w kolejnych wyborach też wystawimy. Obecnie nie wskazujemy na żadną z kandydatur, bo jesteśmy organizacją niepolityczną – mówi Cecylia Zdebik, prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej.

– W tych wyborach mamy propozycje, które od lat kierujemy pod adresem pana burmistrza i pana starosty. Chodzi o stworzenie budżetu obywatelskiego, praktycznie już wszystkie miasta go mają i uważamy, że taki budżet powinien powstać w Brzegu. Natomiast pod adresem powiatu występujemy o stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, który będzie pomagał szczególnie początkującym przedsiębiorcom – dodaje Cecylia Zdebik.

Kolejne propozycje wskazuje Stanisław Kowalczyk: – „Uważam, że należy zająć się kilkoma ważnymi sprawami dla mieszkańców powiatu. Aktywizacja seniorów, otwarcie boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym wraz z zatrudnieniem animatora sportu. Jestem pewny, że jest to możliwe do zrealizowania. Uważam również, że skutecznej powinien być zarządzany szpital. Moim zdaniem wymaga intensywniejszego działania” .

Program o zdrowiu i bezpieczeństwie przedstawił Mariusz Baran, kierownik Ratownictwa Medycznego w Brzegu:  – „Oczywiście uważam, że wszystkie propozycje, czy to szkolnictwo, czy przedsiębiorczość, są bardzo ważne, tylko cóż nam po tym, jeśli nie będziemy mieli dobrej służby zdrowia? Dlatego będę starał się wzmocnić jednostki, które znajdują się w gestii powiatu. Przede wszystkim szpital i ratownictwo medyczne oraz stworzenie nowej jednostki, czyli stacjonarnego hospicjum dla osób przewlekle chorych. Musimy również pomyśleć o ludziach, którzy pracują w brzeskim szpitalu, bo niestety zaczyna brakować nam kadry i to jest poważny problem, który należy rozwiązać, abyśmy czuli się bezpiecznie”.

Ofertę dla osób starszych przygotował Zbigniew Kawecki: – Zdecydowałem się na start w tych wyborach, aby pomóc emerytom, rencistom i inwalidom poprzez kontakt naszego środowiska z władzami powiatowymi. Ta współpraca układa się w miarę dobrze, ale chcemy żeby było jeszcze lepiej, żeby nas zauważano, pomagano nam – mówi przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu.

Dodajmy, że z listy TRZB do Rady Miejskiej Brzegu startuje m.in. Elżbieta Kużdżał. Radna dwóch kadencji zaznaczyła, że przez wiele lat reprezentowała brzeską lewicę, ale obecnie to ugrupowanie zniknęło, dlatego programowo najbliżej ma do Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej.

– Z radnymi TRZB pracowałam w poprzedniej kadencji oraz tej obecnie kończącej się, i ta współpraca układała się dobrze. Pojedynczy radny nie jest w stanie nic zdziałać i tylko ta konstruktywna współpraca, czasami niełatwa, jest w stanie wesprzeć władze miasta, w tym burmistrza, bo przecież żaden radny pojedynczo nie jest dysponentem budżetu miasta, nie wymyśla strategii i rozwoju miasta i ewentualnie może podpowiadać burmistrzowi jaki kierunek obrać. Gdybym została radną w przyszłej kadencji, to uważam, że w tym kierunku to powinno iść, bo tylko taką współpracą można coś zbudować i przede wszystkim wspierać mieszkańców – podsumowuje Elżbieta Kużdżał.