Spotkanie pedagogów brzeskich szkół w PPK Brzeg

0
Reklama
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Wszystkim brzeskim pedagogom dobrze znany jest problem przemocy oraz problem, z którym na co dzień musimy mierzyć się w brzeskich placówkach edukacyjnych, czyli sięganie po narkotyki przez dzieci i młodzież. To właśnie z tą problematyką związane było spotkanie w dniu 18 listopada 2014 roku wszystkich pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Brzeg w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu.


 

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI

Spotkanie rozpoczął Kierownik PPK Brzeg –  Ryszard Lau, który przedstawił pedagogom informacje o działalności Punktu Pomocy Kryzysowej w formie krótkiego sprawozdania dotyczącego specjalistów przyjmujących w Punkcie ( psychologów, terapeutów, pedagogów, radcy prawnego i prawnika ) , działań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, które to zajmują się problematyką przemocy w rodzinie, a problem przemocy jest duży przez co w 2014 roku zespoły zajmujące się przemocą w rodzinie musiały się spotkać ok. 180 razy. Kierownik omówił również działalność Świetlicy Opiekuńczo – wychowawczej z elementami socjoterapii oraz Klubu Młodzieżowego, w których realizują swoje zainteresowania  dzieci ze szkół podstawowych i młodzież brzeskich gimnazjów.

Ważnym punktem wspólnego spotkania było poruszenie problematyki narkotyków w brzeskich szkołach. Na spotkaniu obecny był terapeuta uzależnień – Pan Paweł Andrzejuk, który dzięki pozyskanym środkom finansowym Burmistrza Miasta Brzeg pomoże nam wszystkim w tej problematyce, poprzez spotkania indywidualne / terapie z wybranymi uczniami brzeskich szkół oraz przez zajęcia warsztatowe, które stopniowo zostaną przeprowadzone we wszystkich brzeskich placówkach edukacyjnych. Na spotkaniu zostały ustalone konkretne terminy zajęć profilaktycznych, które zostaną przeprowadzone na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2014 roku.

Był to drugie spotkanie pedagogów szkolnych w 2014 roku w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uważam, że konferencje takie są bardzo ważne, ponieważ pozwalają znaleźć wspólny „złoty środek”, który miejmy nadzieję wzmocni w odpowiednim / pozytywnym myśleniu brzeską młodzież, a ta wybierze dobry / odpowiedni kierunek swojej przyszłości. Natomiast obecność pedagogów szkolnych na Grupach Roboczych pozwoli bardziej poznać dzieci , młodzież i ich rodziny w celu znalezienia takiego „złotego środka”, który zlikwiduje w przyszłości problem przemocy w rodzinie.

 

Kierownik PPK Brzeg
Ryszard Lau

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”23587″ image=”23587″]
[image link=”23586″ image=”23586″]
[/images]

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA