30.05 – sesja Rady Miejskiej

0

Interpelacje radnych.
Sesję rozpoczęły interpelacje radnych. Radny M. Letki prosił by poddać pod rozwagę budowę alternatywnej drogi do Jeszkotli, która w okresie wichur, czy zimowych zawieruch bywa odcięta i wieś nie ma wtedy połączenia ze światem. W imieniu mieszkańców Nowej Wsi Małej kolejny radny prosił o mediację pomiędzy Zakładem Gazowni w Opolu a wsią w sprawie gazyfikacji wsi. Mieszkańcy mają obawę, czy rozmowy prowadzone pomiędzy Zakładem Gazowniczym a spółką AGRO-AS nie doprowadzi do sytuacji, że gazyfikacja zatrzyma się tylko na poziomie podłączenia Agro-Asu. Poruszono również sprawę przekazania cmentarza w Jędrzejowie. Radny  M. Kwiatkowski zwrócił uwagę na fatalny stan i pojawiające się pęknięcia na baszcie przy poczcie. Radny B. Prochera powrócił do sprawy wprowadzenia płatnego parkowania na terenie miasta- twierdząc, że spora kwota możliwych do wprowadzenia w budżet pieniędzy jest niewykorzystywana. Pytano też o stan ulicy Traugutta w świetle obecnego objazdu drogi 401 a także o poprawę nawierzchni na targowisku.

Proszono też o to by protokoły z poszczególnych sesji były umieszczane na stronie www. miasta. Radny Chrobak dopytywał się o materiały, jakie wypracowała Komisja Oświaty Kultury i Sportu i ustalenia, jakie wynikały by z przeprowadzonej lustracji placówek oświatowych i świetlic. Radny Swatek po raz kolejny pytał o los budynku (a w zasadzie ruin) po byłym młynie. Czy pozostawiona szpetota musi być wizytówką dla miasta dla wjeżdżających od strony Nysy?
Odpowiedzi burmistrza
Sprawę drogi do Jeszkotli burmistrz przyjął jako wniosek do przyszłorocznego budżetu. W sprawie gazyfikacji Nowej Wsi Małej obiecał burmistrz wystąpić w zapytaniem do Zakładu Gazowniczego.
Jeśli chodzi o targowisko, to jest to teren mający kilku właścicieli i na razie nie ma pieniędzy na to by się zająć sprawą kompleksowo. Tutaj w słowo wszedł wiceprzewodniczący S. Jurasz, który stwierdził iż w przygotowaniu są plany mające wykorzystać jedną ze spalonych hal pod potrzeby targowiska. W sprawie parkowania płatnego – burmistrz stwierdził, że drogi krzyżujące się w mieście mają różnych właścicieli od powiatu po województwo i zgoda ze strony ich właścicieli na pobieranie opłat wiąże się z przejęciem remontowania, odśnieżania i pełnej obsługi tych dróg – a temu zadaniu gmina nie podoła. Płatne parkowanie będzie, gdy powstanie parking przy ul. Słowackiego. W sprawie „ruin po młynie” stwierdził, że na dniach powinna nastąpić zmiana. Właścicielka obiektu p. Komorowska obiecała całość zamaskować specjalnymi plandekami maskującymi (rzecz się stała z 1 na 2 czerwca- patrz fotografia). Jeśli cmentarza w Jędrzejowie nie przejmie parafia, to zostanie ogłoszony przetarg na jego prowadzenie – wtedy mieszkańcy muszą się liczyć z tym, że warunki pochówku dyktować będzie firma prowadząca obiekt.
Kolejno burmistrz przeszedł do sprawozdania z działalności pomiędzy sesjami. Wymienił inwestycje, jakie są przygotowywane, a wśród nich modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim, kanalizowanie kolejnych miejscowości w gminie, przygotowywanie wniosku  o dofinansowanie do remontu stadionu miejskiego, programy MEN-owskie na remonty boisk szkolnych. Przetargi na remont dachu na gmachu Urzędu Miejskiego a także przygotowywane są przetargi na Odnowę Wsi. Burmistrz zapowiedział też, że najprawdopodobniej obwodnica Grodkowa będzie realizowana jako kolejny etap remontu drogi 401. Natomiast objazd drogi w stronę do Wojsławia trwać będzie najprawdopodobniej do października tego roku. Ciąg dalszy do tzw. „grzybka” ma być realizowany do 2012 roku.
zapowiedź Dni Grodkowa
Burmistrz w sposób szczególny zwrócił się do wszystkich radnych z apelem o aktywny udział w uroczystościach Dni Grodkowa zapowiadanych od 8 do 10 czerwca. W trakcie nich odbędzie się między innymi 10 rocznica podpisania porozumienia o partnerstwie Grodkowa z Beckum. Będzie uroczysta sesja Rady Miasta, ekumeniczne nabożeństwo poprowadzone przez Arcybiskupa A. Nossola i koncerty między innymi grupy Iwan i Delfin. Jak podkreślił burmistrz rozmach obchodów wcale nie wynika z wysupłania wielkich kwot z kasy miejskiej – część pieniędzy pochodzi z UE w ramach realizacji projektów partnerskich, sporą ilość wyłożyli też prywatni sponsorzy i biznesmeni.
Informacja o podjętych uchwałach i przyjętych sprawozdaniach spółki Grodwik oraz Ośrodka Pomocy Społecznej zamieścimy w następnym numerze.

J. Rzepkowski