TAURON – Informacja nt. słupów energetycznych w Żłobiźnie

0
logo_TAURON_Dystrybucja_m.jpg

 

Linia energetyczna jest budowana w celu zasilenia mieszkańców osiedla w Żłobiźnie.

Proces budowy jest realizowany z zachowaniem wszelkich przepisów  i po uzyskaniu  kompletu zgód, pozwoleń związanych z tego typu inwestycjami. 

W całym procesie uczestniczyła gmina, uzgadniając  lokalizację przedmiotowej linii, co jest potwierdzone w dokumentacji.

Wg obowiązującej mapy, słupy są posadowione prawidłowo – przy granicy drogi. Natomiast droga tymczasowa została „wyjeżdżona” wcześniej tak, że fizycznie słupy stoją w jej środku.

Nie było możliwe wstawienie słupów do wspomnianej już istniejącej drogi. Spowodowało by między innymi załamanie prawa budowlanego, naruszenie prawa własności osób związanych z przedmiotowym terenem i innych przepisów związanych z realizacją inwestycji.

Paradoksalnie można stwierdzić, że w tym przypadku posadowienie słupów energetycznych częściowo wyznaczyła miejsce,  gdzie powinna iść droga…. Potwierdza to opracowanie geodezyjne.

Przestawienie słupów na obecnym etapie realizacji prac jest możliwe ale  przedłuży proces zasilenia w energię przyszłych mieszkańców budowanego osiedla.  Ponadto konieczne jest uzyskanie dodatkowo akceptacji zmiany pozwolenia na budowę. Są to też dodatkowe koszty które poniesie potencjalny wnioskodawca.

Natomiast budowa drogi zgodnie z wcześniej przyjętym i uzgodnionym  planem jest kompetencją Gminy.