Mleczna rzeka dla szkół

0

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja do radnych wystąpił Janusz Nowacki – dyrektor Agencji Rynku Rolnego, który przybliżył Radzie problematykę jaką zajmuje się Agencja – w tym szczególnie sprawę dopłat i wprowadzania nowych możliwości ich pozyskiwania przez rolników, hodowców, plantatorów i producentów rolnych. Głównym zagadnieniem, jakie poruszył była sprawa korzystania przez uczniów z mleka na terenie placówek oświatowych. Co szczególnie ważne, to o ile teraz mleko było dotowane, to od września 2007 roku tzw. „mleko białe” bez żadnych dodatków smakowych uczniowie będą otrzymywać nieodpłatnie. Jedynie mleka smakowe będą musiały być pobierane za częściową odpłatnością. To niezwykle ważna informacja dla szkół, które będą mogły składać zamówienia dla swoich podopiecznych na cały rok szkolny. Jak stwierdził p. Nowacki w trakcie przygotowywania jest kolejny projekt unijny, który zakłada zaopatrywanie uczniów również owoce – co być może będzie wprowadzane już od roku 2008.

J. Rzepkowski