Sześć gmin podpisało ważne porozumienie o gospodarce ściekowej

0

Przez kolejne 9 lat (do 2025r.), Brzeg będzie kontynuował zadanie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Porozumienie międzygminne ma charakter ponadregionalny, bowiem oprócz Brzegu, Lewina Brzeskiego, Lubszy, Olszanki i Skarbimierza, dokument podpisał wójt gm. Oława.


– To kontynuacja dobrej współpracy między gminami. Prolongata tego porozumienia daje możliwość rozbudowy sieci i rozwoju na terenach tych gmin. Chcemy zrealizować kolejne inwestycje w perspektywie 2014-2020 i skutecznie wykorzystać środki unijne –  mówi Artur Stecuła, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu.

Rozbudowa infrastruktury w Skarbimierzu, renowacja sieci w Brzegu oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Olszance i Lubszy, to zadania, które będą realizowane w najbliższym czasie. Należy również zaznaczyć, że dzięki współpracy pomiędzy gminami możliwe jest zastosowanie niższej stawki jednostkowej za odprowadzanie ścieków.

– Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy neutralizować ścieków chemicznie, co byłoby przynajmniej dwukrotnie droższe. Porozumienie daje gminie Lubsza możliwość odprowadzania ścieków do PWiK w Brzegu i dlatego nie musimy zaciągać kredytów, aby finansować inne rozwiązania – tłumaczy Bogusław Gąsiorowski, wójt Lubszy.

– Zarząd PWiK w Brzegu doprowadził do zawarcia tego porozumienia i to bardzo ważny dzień dla gminy Skarbimierz. Uważam, że jest to modelowy przykład współpracy w subregionie i poza nim, bo te działania sięgają jeszcze dalej. Tak powinny gminy współpracować – mówi Andrzej Pulit. – Zapisy w tym porozumieniu są korzystne dla spółki miejskiej (PWiK – przyp. red.) i dla mieszkańców wszystkich gmin, które przedłużyły współpracę na kolejne 9 lat – podsumowuje wójt Skarbimierza.