Egzamin gimnazjalny w PSP 5

0

W dniach 18 -20.04.2018 r. uczniowie klas gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Brzegu pisali egzamin gimnazjalny. W pierwszym dniu o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin z części humanistycznej ( wos i historia) i trwał 60 min. O godz. 10.00 rozpoczął się egzamin z języka polskiego. W czwartek o godz. 9.00 uczniowie pisali egzamin z części przyrodniczej ( fizyka, chemia, biologia i geografia), a od 10.00 do 12.30 rozwiązywali zadania z matematyki.


W ostatnim dniu egzaminu gimnazjaliści rozwiązywali zadania z języka angielskiego ( część podstawową i rozszerzoną).

Egzaminy przebiegły zgodnie z procedurami, a nasi uczniowie mogą teraz bez stresu poświęcić się zdobywaniu pozytywnych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz zastanawiać się nad wyborem dalszej szkoły.

Renata Mesjasz