Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych

0
fot. PCK Brzeg

W dniu 25.04.2018r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu zorganizował etap rejonowy XXVI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych i V Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych – klas gimnazjalnych, które odbyłyby się w Parku nad Odrą w pięknej scenerii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Zawody otworzył burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przywitał wszystkich uczniów szkół podstawowych – klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych, a także ich opiekunów i wyraził ogromną radość z tego, że takie zawody się odbywają i cieszą zainteresowaniem wśród młodych ludzi, ponieważ jest to bardzo ważne, aby umieć udzielać pierwszej pomocy.

W zawodach udział wzięły 4 drużyny z brzeskich szkół ponadgimnazjalnych: I LO Brzeg, II LO Brzeg, ZSB Brzeg, ZSZ nr 1 Brzeg  oraz 5 szkół podstawowych – klas gimnazjalnych: PG 1 Brzeg, PG 2 Brzeg, PG 3 Brzeg, PG 4 Brzeg oraz PG Kościerzyce. Celem  Mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.

Pięcioosobowe zespoły pokonały trasę, na której były rozmieszczone 4 bardzo realistycznie upozorowane stacje związane z zagrożeniem zdrowia lub życia. Do symulowanych zadań należały: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, krwotok z nosa, rany cięta i szarpana, drgawki oraz uraz kręgosłupa. Oceniana była też samoochrona ratownika, koordynacja pracy w zespole, umiejętność wezwania pogotowia. Na 5 stacji ,,TEST” zawodnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – zajęła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w składzie: Aleksandra Bagińska, Karol Czyżycki, Kacper Górski, Jakub Bieszczad, Kacper Tymków – opiekunka Beata Lewińska.
II miejsce –  zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu  w składzie: Martyna Sopala, Dominika Zwierzyńska, Gabriela Chojnacka, Weronika Nowakowska, Kinga Jastrzębska – opiekunka Aleksandra Podlaha.
III miejsce –  zajęła drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu w składzie: Michał Sanetra, Paulina Simon, Jakub Salij, Martyna Skrzypnik, Sara Wasilewska – opiekunka  Aleksandra Sokołowska

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu (PSP nr 8) w składzie: Alicja Jabłońska,  Julia Karlikowska, Kinga Skóbel, Kacper Kowalik, Sebastian Nawrocki – opiekunka Barbara Pyrek.
II miejsce – zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzeg (PSP nr 6) w składzie: Agnieszka Onisk, Aleksandra Łuczak, Katarzyna Jędryka, Adam Pasierski, Alex Rychlewicz – opiekun Marcin Kozik.
III miejsce – zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Brzegu (PSP nr 1) w składzie: Daria Warchał, Paulina Kostecka, Mateusz Kamiński, Sandra Piekoszewska, Kacper Jaworski –  opiekunka Zofia Wiśniewska.

Sędzią głównym Mistrzostw był Roman Zięba – instruktor pierwszej pomocy PCK. Wśród składu sędziowskiego znaleźli się: ratownicy z Sekcji Poszukiwawczo – Ratowniczej OSP Lipki: Szymon Oparowski, Grzegorz Szewczyk; pielęgniarka Grażyna Krawców z ARS MED Brzeg, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu: Piotr Kwiatkowski, Waldemar Dendys; pracownicy  Starostwa Powiatowego w Brzegu – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: Monika Oleszczuk, Krzysztof Watras, Krzysztof Łukiewicz; Janina Podobińska z Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia, Renata Myślińska, Anna Łuciuk, Renata Biss, Patrycja Kliś oraz Krzysztof Jachniewicz z brzeskiego PCK.

W organizacji Mistrzostw od lat pomagają uczniowie z Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Brzegu którzy byli doskonałymi pozorantami.W podsumowaniu Mistrzostw uczestniczył Starosta Brzeski Maciej Stefański, który wraz z prezesem Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Brzegu – Walerianem Twardzikiem, kierownik biura OR PCK w Brzegu – Wiolettą Wrębiak – Ziębą, płk. Januszem Koronkiewiczem z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzegu wręczyli trzem najlepszym drużynom w każdej kategorii  puchary i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzegu, Gminę Brzeg i Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Brzegu.

Wszystkie drużyny i instytucje zaangażowane w zorganizowanie Mistrzostw otrzymały pamiątkowe dyplomy i podziękowania. Organizatorzy zapewnili również  poczęstunek –  kanapki,batony, napoje. Zwycięzcy, a więc drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu i drużyna z  Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu będą reprezentowały Brzeg na zawodach okręgowych w Opolu które odbędą się 19.05.2018r.

Zawody bardzo podobały się startującym drużynom jak i organizatorom, którzy dziękują Starostwu Brzeskiemu, a szczególnie płk. Januszowi Koronkiewiczowi, Gminie Brzeg oraz panu dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Dariuszowi Byczkowskiemu za wsparcie  Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszyscy wyrazili chęć udziału za rok. A my mieszkańcy Brzegu możemy czuć się bezpieczniej wiedząc że wśród nas żyje młodzież, która w wielu sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia potrafi udzielić pierwszej pomocy.

PCK Brzeg
Wioletta Wrębiak – Zięba