Walne Zgromadzenie Członków w „Zgodzie” – wybory do Rady Nadzorczej

0

W tym roku członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” wybiorą 9 członków Rady Nadzorczej spółdzielni na trzyletnią kadencję 2018-2021. Walne Zgromadzenie odbędzie się w 9 częściach od 18 do 28 czerwca 2018 roku.


Zachęcamy wszystkich członków do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wyborach do Rady Nadzorczej. Od tego jakie osoby wybierzemy do Rady Nadzorczej, będzie później wiele zależało. To Rada Nadzorcza uchwala m.in. plany gospodarcze, czyli na co zostaną przeznaczone pieniądze spółdzielni, uchwala regulaminy rozliczeń za wodę, centralne ogrzewanie i inne, które bezpośrednio dotyczą spółdzielców. Ważne jest, aby wybrać osoby, które w sposób właściwy będą dbać do interesy członków spółdzielni.

Wybory członków Rady Nadzorczej to jeden z pierwszych punktów porządku obrad, jeżeli nie zamierzamy uczestniczyć w całym walnym, można jedynie wziąć udział w wyborach.

Kto może głosować?
Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie spółdzielni, osobiście lub przez pełnomocników. Członek spółdzielni, który nie zamierza brać udziału w walnym, może udzielić pełnomocnictwa innej osobie, która w jego imieniu będzie brała udział w walnym i może też w jego imieniu głosować. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

Jak udzielić pełnomocnictwa?
Członek spółdzielni, który zamierza udzielić pełnomocnictwa innej osobie, powinien udać się do spółdzielni osobiście z dowodem osobistym, najlepiej z osobą, której tego pełnomocnictwa udziela, która również winna mieć ze sobą dowód osobisty.

Kto jest członkiem spółdzielni?
Na podstawie ustawy z września 2017 roku z mocy ustawy członkami spółdzielni są oboje współmałżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, czyli są współwłaścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Tak więc drugi współmałżonek, który nie był członkiem spółdzielni, a jest współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, z mocy ustawy stał się członkiem spółdzielni. Osoba ta winna stawić się w spółdzielni (jeżeli dotychczas tego nie uczyniła) celem potwierdzenia, iż nadal jest współwłaścicielem lokalu.

Osoby, które posiadają natomiast prawo odrębnej własności lokalu, a nie są członkami spółdzielni, winny złożyć wniosek o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Zgoda” w Brzegu
Krzysztof Grabowiecki

Terminy Walnego Zgromadzenia: (wszystkie zebrania w klubie Sawa ul. Chocimska)
I część – 18 czerwca 2018 roku, godz. 17.00. Członkowie spółdzielni z ulic: Słowiańska nr 1,5,9,13,2-4,6-8,10-12,14-16, Robotnicza 7-7a, Wyszyńskiego 15 a-c, Andersa 5-11, Garaże Starobrzeska I, II, III, Wiedeńska I,II, Armii Krajowej, Ofiar Katynia, Westerplatte, Makarskiego, Rybacka I, Robotnicza, Andersa, Słowackiego G-11,

II cześć – 19 czerwca 2018 roku, godz. 17.00. Członkowie spółdzielni z ulic: Armii Krajowej 21 a-b, 21 c-d, Jana Pawła II 21 a-b, 23 a-b, Popiełuszki 8a-b, 10-22, 24-28, 30-32, Rynek 8, Dzierżonia 7-11, Zakonnic 6-8, 10-12, Wojska Polskiego 18, Szpitalna 2a, Wileńska 37 a-b.

III cześć – 20 czerwca 2018 roku, godz. 17.00. Członkowie spółdzielni z ulic: Westerplatte 16-21, 22-27, 28-33, 34-39, Westerplatte 40, 41, 43, 44, 45.

IV część – 21 czerwca 2018 roku, godz. 17.00. Członkowie spółdzielni z ulic: Sucharskiego 1-8, Grota Roweckiego 1-6, 7-12, 13-18, Chocimska 1,1a,3, ZOZ, garaże Poprzeczna.

V część – 22 czerwca 2018 roku, godz. 17.00. Członkowie spółdzielni z ulic: Kamienna 5-13, Krzyszowica 1-1a, Rybacka 4-4c, 6-6c, 12-32, Mickiewicza 3-13, 10-16, Garaże Mickiewicza, Rybacka II.

Wkrótce podamy kolejne terminy Walnego Zgromadzenia.