Budowa chodników w Gnojnej i Żelaznej oraz remont drogi Strzegów-Bogdanów

0

Gmina Grodków wspomoże realizację zadań finansowych realizowanych przez Powiat Brzeski i Województwo Opolskie. Współpraca samorządów będzie polegała na udzieleniu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację remontów dróg lub budowy chodników zarządzanych przez powiat lub województwo.


Mieszkańcy miejscowości Gnojna w ramach zadania „Budowa chodnika we wsi Gnojna” doczekają się chodnika. W zeszłym roku samorządu wydały na opracowanie dokumentacji łącznie 116.407,2 zł. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy miejscowości już od kilku lat mogą korzystać ze zmodernizowanej nawierzchni drogi wojewódzkiej 378 (w kierunku Strzelina), której remont już poprawił komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi. W realizacji kolejnego zadania, tj. budowy chodnika, oba samorządy podzielą się kosztami po połowie, całkowity koszt inwestycji wyniesie 890.000,00 zł. Wiadomo, że tym roku zrealizowany zostanie pierwszego etap obejmujący ok. 270-300 m budowy z kanalizacją deszczową i zjazdami, od centrum miejscowości Gnojna w kierunku Grodkowa.

Współpraca Gminy Grodków i Powiatu Brzeskiego obejmie także przebudowę drogi powiatowej 1518 z Strzegowa do Bogdanowa. Jest to II Etap zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 Wójtowice-Jaszów – II Etap Odcinek Strzegów-Bogdanów od 6+234km do 9+842”. Realizowany projekt z dotacji celowej Gminy Grodków i Powiatu Brzeskiego wyniesie 2 050 000,00 zł. Oba samorządy podzielą się kosztami po połowie.

Ponadto Gmina Grodków dołoży się jeszcze do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowy chodnika przy drogach powiatowych” w miejscowości Żelazna. Wartość realizowanego projektu, który sfinansowany zostanie z dotacji celowej Gminy Grodków i Powiatu Brzeskiego wyniesie 250.000,00 zł. Oba samorządy podzielą się kosztami po połowie.