Grodków przyznał dotacje na prace konserwatorskie czterech zabytków

0
Kościół pw. św. Marcina

Na ostatniej sesji (21.02.2018) Rady Miasta i Gminy radni Grodkowa zadecydowali o przyznaniu dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie. Prac remontowych doczekają się cztery budowle sakralne (wpisane do rejestru zabytków) na terenie gminy Grodków.


Dotacje zostały przyznane czterem parafiom na terenie gminy. Fundusze są niezbędne do tego, by przeprowadzić konieczne remonty, naprawy i konserwacje, tak by utrzymać zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego w jak najlepszym stanie.

Pierwsza dotacja została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. M.B. Królowej Świata i Św. Marcina w Gałązczycach. Prace konserwatorsko-restauracyjne będą polegały na wykonaniu prac malarskich we wnętrzach kościoła parafialnego pw. M.B. Królowej Świata i Św. Marcina w Gałązczycach. Dotacja wyniesie 14.000,00 zł i wynosi 50% nakładów na wykonanie prac. Zabytek został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego 12 stycznia 1955r.

Drugie dofinansowanie zostało przyznane Parafii Rzymskokatolickiej św. Jerzego w Kobieli. Obiekt figuruje w rejestrze zabytków od 16.02.1966 roku. Dotowana inwestycja polegać będzie na doraźnym zabezpieczeniu hełmu wieży kościoła parafialnego parafii pw. św. Jerzego w Kobieli. Kwota dofinansowania to 16.900,00 zł i wynosi 49,9% nakładów na wykonanie prac.

Trzecie i czwarte dofinansowanie zostało przyznane Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Grodkowie i dotyczyć będzie dwóch zadań. Pierwsze z nich polegać będzie na konserwacji i restauracji zabytkowego instrumentu organowego znajdującego się w grodkowskiej świątyni. Zabytkowe organy zostały wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego 7 kwietnia 2016 r. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 60.000,00 zł i wynosi 50,00% nakładów na wykonanie prac. Drugie z zadań dotyczy prac w kościele filialnym p.w. św. Marcina w Lubczy. Obiekt figuruje w rejestrze zabytków od 28.09.2011 roku. Prace polegać tam będą na wymianie pokrycia dachowego. Na ten cel przyznano dofinansowanie w kwocie 13.627,21 zł, co stanowi 13,65% wartości inwestycji.

Dodatkowo, radni Gminy Grodków przyjęli także uchwałę dotyczącą Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków na lata 2018-2021.