„Hej kolęda, kolęda…” – trwa nabór zgłoszeń do grodkowskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek!

0

Ja niespełna miesiąc – 26.01.2017 – w grodkowskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbędzie się druga edycja Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda!”. Do 18 stycznia 2017 przyjmowane są karty zgłoszeń uczestników.


Grodkowski Przegląd Kolęd i Pastorałek skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Grodków. Celem festiwalu jest pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, promocja twórców i wykonawców oraz rozwijanie talentów oraz twórczych zainteresowań młodego pokolenia. Wykonawcy występować będą w 3 formach prezentacji: soliści, zespoły wokalne i chóry oraz zespoły wokalno-instrumentalne. Dodatkowo wokaliści podzieleni zostaną na 3 kategorie wiekowe: I – szkoły podstawowe, II – gimnazja oraz III – szkoły średnie.

Jury oceniać będzie dobór repertuaru, muzykalność, warunki głosowe wykonawców, aranżację i ogólny wyraz artystyczny. Za swoje wykonania, uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody ufundowane przez Dom Kultury w Grodkowie.  Łączny czas prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 12 minut. Każdy z uczestników wykonać musi dwie kolędy i jedną pastorałkę lub piosenkę świąteczną. Jury szczególnie doceniać będzie autorskie piosenki lub utwory wykonane w zupełnie nowych – nieznanych aranżacjach.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18.01.2017 pocztą tradycyjną, a adres OkiR, tj. ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków oraz e-mailem: okirgrodkow@gmail.com z dopiskiem „Hej kolęda, kolęda”.

pobrane-1

Dodatkowe informacje dotyczące Przeglądu uzyskać można pod nr telefonu 77 415 53 29 oraz na stronie internetowej www.okir.pl.

pobrane