Spotkanie z sołtysami z gminy Grodków

0

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Burmistrza Grodkowa z sołtysami z terenu Gminy Grodków. Na spotkaniu omówiono dwa tematy wiodące. Pierwszy dotyczył Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego i wniosków złożonych z terenu naszej gminy.


Sołtysi zostali poinformowani o zasadach i formach głosowania na projekt subregionalny (Nr 6 na liście) „Powrót do korzeni” oraz projekt powiatowy (Nr 9 na liście) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich – obwodnica Grodkowa – oświetlenie skrzyżowania”. Drugim tematem był niedawno uruchominy w naszej gminie bezpłatny mobilny system powiadamiania i ostrzegania mieszkańców. Na zakończenie wolne wnioski. Dziękujemy sołtysom za udział w spotkaniu.