SKO w „GRODKOWSKIEJ TRÓJCE”

1

Opiekunami SKO w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie są pani Ewa Wójcicka – klasy I-III i pani Lucyna Hoszowska – klasy IV-VI. W tym składzie działamy już piąty rok z rzędu. Możemy poszczycić się Brązową Odznaką w Konkursie dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrodą III stopnia na Etapie Regionalnym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności. W pierwszym roku działalności otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Zimowe oszczędzanie z SKO”.


W bieżącym roku szklonym dołączyła do nas pani Agnieszka Nawrocka-Pałka, która prowadzi blog SKO. Działania Szkolnego Koła SKO przebiegają na czterech płaszczyznach:

  • Popularyzacja SKO
  • Ekologia i działania prozdrowotne
  • Przedsiębiorczość
  • Działania na rzecz społeczności lokalnej i nie tylko

Każdy rok szkolny rozpoczynamy od informowania uczniów i rodziców o formule SKO. Na bieżąco zakładamy konta w banku PKO oraz systematycznie dokonujemy wpłat na konta uczniów. Obecnie ponad 200 uczniów naszej szkoły oszczędza swoje pieniądze na oprocentowanych kontach SKO. Bieżące informacje zamieszczamy na plakatach, tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły i oczywiście blogu. Organizujemy różnorodne konkursy plastyczne: Podróż z żyrafą Lokatką, Październik miesiącem oszczędzania, Mój sposób na oszczędzanie, Planeta Ziemia – nasze wspólne dobro oraz akcje typu: „Dziewczynka z zapałkami”, której celem była zbiórka pomocy do świetlicy szkolnej, „Bądź EKO – przynieś stary telefon”. Maluchy uczestniczą także w różnorodnych konkursach pozaszkolnych, np.: ogólnopolski konkurs „Odkryj matematykę” w Wołowie czy coroczny wojewódzki konkurs literacko-plastyczny „Zwierzaki”. Uczniowie klas młodszych mogą udać się w podróż z Kubą Pieniążkiem i żyrafą Lokatką, by dowiedzieć się: Do czego służą pieniądze i skąd się wzięły? Jakie mamy rodzaje pieniędzy? Skąd rodzice biorą pieniądze? Gdzie „mieszkają” pieniądze? Jak oszczędzać pieniądze i mądrze je wydawać? Czwartoklasiści sprawdzają się w Turnieju Wiedzy o Oszczędzaniu, który w tym roku obchodzi swój mały 5letni jubileusz. Klasy starsze uczestniczą w zajęciach dotyczących przedsiębiorczości i oszczędzania. Często gościem w szkole jest pani kierownik oddziału, która opowiada o pracy w banku, przeprowadza pogadanki i quizy. Od 5 lat organizujemy wycieczki do banku PKO w Grodkowie. W tym roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję odwiedzić odnowioną siedzibę banku. Podczas tej wizyty dowiedzieli się, jakie produkty bank oferuje klientom.
Działamy aktywnie, zachęcając dzieci do oszczędzania i ucząc ich przedsiębiorczości. Zwracamy uwagę na to, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne. Wszelkie informacje o naszej działalności można znaleźć na stronie psp3grodkow blog SKO. Zapraszamy do częstego odwiedzania naszego bloga. BLOG

E.L.

sko psp3 _brzeg24

  • Tekst jest ok gdy Internauta przeczyta go do końca. Przeczytałam.