24. edycja akcji Sprzątanie świata – Polska przebiega pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”

0

Zapraszamy do kolejnej, wspólnej edukacji i działań dla zachowania i poprawy stanu środowiska. We wrześniu odbędzie się ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2017” pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.


Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

Serdecznie zachęcamy dzieci, młodzież oraz wszystkich tym, którym zależy na ochronie środowiska do wzięcia udziału w tegorocznej akcji proekologicznej.

W załączeniu znajduje się karta zgłoszenia, która stanowić będzie zgłoszenie Państwa do uczestnictwa w akcji „Sprzątania Świata – Polska 2017”. Proszę o jej wypełnienie i przesłanie do tut. Urzędu Miejskiego (odpowiadając na e-mail: k.lubczynska@lewin-brzeski.pl ; listownie bądź pod nr faxu 77 424 66 38). Na podstawie zgłoszenia Gmina zakupi worki i rękawiczki, które będzie można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26, pok. 14.

Po zakończonej akcji proszę o podanie informacji o ilości worków z zebranymi odpadami ze Sprzątania Świata i miejscu ich złożenia (sprawozdanie z przeprowadzonej akcji Sprzątania Świata). Na tej podstawie Gmina zleci wywóz odpadów. Informacje można zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Osoba do kontaktu: Kamila Lubczyńska, tel. 77 424 66 39, email: k.lubczynska@lewin-brzeski.pl