XVI Gminny przegląd zespołów jasełkowych „”Jasełka 2018”

0

Przegląd Zespołów Jasełkowych na stałe wpisany jest do kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy. Jasełka to najpiękniejsza tradycja nierozerwanie połączona ze Świętami Bożego Narodzenia. Głównymi celami przeglądu są: kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja elementów tradycyjnej kultury, obyczajów, pieśni i języka polskiego, wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.


W dniu 10.01.2018 r. w Domu Ludowym w Lubszy odbył się XVI Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych „Jasełka 2018”. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy. Do Przeglądu zgłosiły się przedszkola z : Lubszy, Michałowic, Mąkoszyce i Kościerzyce oraz szkoły podstawowe z: Lubszy, Mąkoszyce, Czepielowic, Michałowic. Wszystkich zebranych powitała Pani Alicja Jakimowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy.

Wśród wspaniałej widowni, która nagradzała wszystkich występujących wielkimi brawami nie mogło zabraknąć rodziców, dziadków, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli.
Poszczególne szkoły i przedszkola zaprezentowały niezwykle ciekawe i oryginalne przedstawienia jasełkowe. Były kolędy i pastorałki, przy żłóbku tańczyli pastuszkowie, przybyli Trzej Królowie, rozbójnicy, zwierzątka, postacie z bajek, ścierało się Niebo z Piekłem. Dzieci i młodzież w pięknych strojach po raz kolejny zostali aktorami i z wielkim zaangażowaniem odegrały swoje role.

Wszystkie występujące zespoły jasełkowe otrzymały nagrody, dyplomy za udział oraz słodki poczęstunek.