Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubsza 2017 Lipiec-Grudzień

0

Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych odpady proszę wystawić przed posesję : opony, meble , lodówki wersalki, tapczany, wszelaki sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Jednocześnie informujemy iż odpady z domków letniskowych i innych nieruchomości odbywać się będą z poniższym harmonogramem.
Lubsza, Piastowice

miesiąc Terminy odbioru
odpadów komunalnych Terminy odbioru odpadów segregowanych
ZMIESZANE BIO SZKŁO GABARYTY
Lipiec 3 17 31 7 21 22
Sierpień 14 28 4 19 5
Wrzesień 11 25 1 15 29
Październik 9 23 13 27 28
Listopad 6 20 10 24
Grudzień 4 18 8 22
Kościerzyce, Dobrzyń, Błota

miesiąc Terminy odbioru
odpadów komunalnych Terminy odbioru odpadów segregowanych
ZMIESZANE BIO SZKŁO GABARYTY
Lipiec 5 19 7 21
Sierpień 2 17 30 4 19 5
Wrzesień 13 27 1 15 29 2
Październik 11 25 13 27 28
Listopad 8 22 10 24
Grudzień 6 20 8 22
Borucice, Rogalice, Mąkoszyce, Raciszów, Roszkowice, Nowy Świat

miesiąc Terminy odbioru
odpadów komunalnych Terminy odbioru odpadów segregowanych
ZMIESZANE BIO SZKŁO GABARYTY
Lipiec 6 20 7 21
Sierpień 3 18 31 4 19 12
Wrzesień 14 28 1 15 29 9
Październik 12 26 13 27
Listopad 9 23 10 24 18
Grudzień 7 21 8 22
Michałowice, Czepielowice, Nowe Kolnie, Garbów

miesiąc Terminy odbioru
odpadów komunalnych Terminy odbioru odpadów segregowanych
ZMIESZANE BIO SZKŁO GABARYTY
Lipiec 4 18 7 21
Sierpień 1 16 29 4 19 12
Wrzesień 12 26 1 15 29
Październik 10 24 13 27 7
Listopad 7 21 10 24 18
Grudzień 5 19 8 22
Tarnowiec, Lubicz, Śmiechowice, Myśliborzyce, Szydłowice, Pisarzowice

miesiąc Terminy odbioru
odpadów komunalnych Terminy odbioru odpadów segregowanych
ZMIESZANE BIO SZKŁO GABARYTY
Lipiec 11 25 7 21 8
Sierpień 8 22 4 19
Wrzesień 5 19 1 15 29 30
Październik 3 17 31 13 27 14
Listopad 14 28 10 24
Grudzień 12 27 8 22 16

Lubsza

miesiąc Terminy odbioru
odpadów komunalnych
NIESEGREGOWANE
Lipiec 3 17 31
Sierpień 14 28
Wrzesień 11 25
Październik 9 23
Listopad 6 20
Grudzień 4 18
Kościerzyce, Dobrzyń, Błota

miesiąc Terminy odbioru
odpadów komunalnych
NIESEGREGOWANE
Lipiec 5 19
Sierpień 2 17 30
Wrzesień 13 27
Październik 11 25
Listopad 8 22
Grudzień 6 20
Czepielowice, Michałowice

miesiąc Terminy odbioru
odpadów komunalnych
NIESEGREGOWANE
Lipiec 4 18
Sierpień 1 16 29
Wrzesień 12 26
Październik 10 24
Listopad 7 21
Grudzień 5 19

Borucice, Mąkoszyce, Roszkowice

miesiąc Terminy odbioru
odpadów komunalnych
ZMIESZANE
Lipiec 6 20
Sierpień 3 18 31
Wrzesień 14 28
Październik 12 26
Listopad 9 23
Grudzień 7 21

Tarnowiec, Szydłowice

miesiąc Terminy odbioru
odpadów komunalnych
ZMIESZANE
Lipiec 11 25
Sierpień 8 22
Wrzesień 5 19
Październik 3 17 31
Listopad 14 28
Grudzień 12 27