Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Olszanka

0

W Przylesiu (Gmina Olszanka) ruszyły prace budowlane. W ich ramach remontowana i przebudowywana jest droga wojewódzka nr 401. Użytkownicy będą mogli skorzystać z nowej infrastruktury już jesienią bieżącego roku.


Koszt realizacji zadania wyniesie w sumie około 8,5 miliona złotych. Gmina Olszanka przekazała dla Samorządu Województwa Opolskiego, na wykonanie inwestycji, kwotę 200 tysięcy złotych.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w Przylesiu obejmuje szereg zadań budowlanych, w tym m.in. budowę jednej zatoki autobusowej. Dodatkowo, zabudowane zostały krawężniki betonowe – na 1/3 długości drogi. Oprócz tego, wykonana została także nowa konstrukcja mostku nad Potokiem Psarskim. Na długości około 500 metrów wykonano także podbudowę pod nową nawierzchnię drogi.

Warto zauważyć, że prace prowadzone są w dość szybkim tempie. Zgodnie z umową na realizację inwestycji, przebudowa powinna zakończyć się w październiku 2018.

Co więcej, kolejne miejscowości Gminy Olszanka doczekają się jeszcze w tym roku inwestycji drogowych. Już na czerwiec 2018, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zaplanował przeprowadzenie przetargu na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów.