Z wizytą u strażaków

0

Wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. Przed remizą strażacką czekali na przedszkolaków ubrani w stroje strażackie Naczelnik OSP w Przylesiu Pan Rafał Krężel oraz zastępca Naczelnika Pan Krzysztof Mizera oraz strażak Edward Mizera. Na początku spotkania, które odbyło się 15 maja 2017 roku , Pan Rafał Krężel zapoznał dzieci z historią powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu. Przedszkolaki dowiedziały się ,że Ochotnicza Straż Pożarna istnieje już ponad 70 lat, a pierwszym komendantem był Pan Jan Hebda. Transport na miejsce pożaru odbywał się furmanką konną na wezwanie ręcznej syreny. Następnie przedstawiciele straży zaprezentowali naszym wychowankom ubrania specjalne, sprzęt do akcji ratowniczo – gaśniczych. Dzieci z wielką radością przymierzały hełm i mogły usiąść w czerwonym wozie , aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem. Przedszkolaki poznały wyposażenie samochodu gaśniczego oraz sprzęt ratownictwa medycznego. Dowiedziały się, że strażak musi być odważny i silny, że poza akcjami gaszenia pożaru strażacy jeżdżą również do wypadków drogowych i pomagają poszkodowanym. Udzielają także pomocy w katastrofach i klęskach żywiołowych, ratują ludzi ,gdy zagraża im niebezpieczeństwo, a często narażają własne życie, by ratować innych.


Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem podczas którego nabyły cenną wiedzę. Duża część dzieci postanowiła zostać w przyszłości strażakiem. Z ich ust padały słowa: ,, Jak będę duży, to zostanę strażakiem”. Dzięki takim spotkaniom dzieci poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka, wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo, szanują trudną pracę strażaka, kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach, zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.

Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom wręczyły dyplom.

Dziękujemy serdecznie Panu Rafałowi Krężel , Panu Edwardowi Mizera oraz Panu Krzysztofowi Mizera za okazana pomoc w realizacji założonych celów Publicznego Przedszkola w Przylesiu oraz za poświęcony czas . Spotkanie z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

Wszystkim strażakom życzymy wytrwałości w codziennych zmaganiach z przeciwieństwami losu.

Opracowały: Helena Romanowicz

Ewa Hodór