Młode talenty ze Skarbimierza-Osiedla

0

Uczennice Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle wielokrotnie pokazywały umiejętności w zakresie zarówno z przedmiotów ścisłych jak i  humanistycznych.  Emilia Szymańska i Emilia Maryszczak  brały ostatnio udział w kilku konkursach przedmiotowych, Olimpiadzie Historycznej gimnazjalistów. Ich notowania na listach zawodników były zawsze wysokie.


Tym razem finalistką  Olimpiady Historycznej dla gimnazjalistów została Emilia Szymańska. Eliminacje centralne  odbyły się w Warszawie w dniach 3-4 marca 2018 r. w przepięknej oprawie pałacu wilanowskiego. Tematem przewodnim był „Jan III Sobieski i jego czasy”. Uczniowie uczestniczący w olimpiadzie wykazali się ogromną wiedzą, znajomością literatury naukowej wybranej epoki, umiejętnością posługiwania się czystym literackim językiem, talentem pisarskim i przemyśleniami dotykającymi niejednokrotnie zakres zagadnień filozofii twórców epoki baroku.

Uczennica została też finalistką przedmiotowego Konkursu  Języka Angielskiego organizowanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty.

Ważnym sprawą jest, że uczniowie naszego regionu chętnie reprezentują szkołę i Ziemię Brzeską w różnego rodzaju konkursach, prezentują swoją wiedzę, rozsławiają region.

Tradycją szkoły jest pielęgnowanie wartości, rozwijanie talentów, które kształtują młode pokolenie Polaków, ukazywanie godnych postaw rywalizacji związanej z kreatywnością a nie tylko z pożądaniem sukcesu.

Budującym jest fakt, że poprzez konkursy i zdrową rywalizację można  kształtować tożsamość narodową młodego pokolenia Polaków, rozwijać w nich talenty.