Rodzice uczniów i nauczyciele ze Skarbimierza zadowoleni po spotkaniu z minister edukacji

2

Oświatowy spór pomiędzy wójtem Andrzejem Pulitem a nauczycielami trwa od dawna. Rodzice uczniów uważają, że ich dzieci stały się zakładnikami włodarza Gminy Skarbimierz, dlatego licznie przybyli na dzisiejsze spotkanie z Anną Zalewską.


Szefowa resortu oświaty przybyła dziś (15.04) do Brzegu, aby porozmawiać z mieszkańcami regionu. To była doskonała okazja, żeby przedstawić problem, jaki dotyka szkołę w Skarbimierzu-Osiedle.

– Pani Anna Zalewska zaraz po przyjeździe podeszła do rodziców i nauczycieli i powiedziała, że zna powód, dla którego przyszliśmy. Była otwarta na dialog i obiecała, że zapozna się ze szczegółami problemu. Minister edukacji zadeklarowała wizytę w Skarbimierzu-Osiedle, może jeszcze w tym miesiącu – mówi pani Iwona Skrobich.

– Te problemy to nie jest tylko kwestia wynagrodzenia nauczycieli, bo nauczyciele wygrywają sprawy przed sądem. To przede wszystkim brak realizacji podstawy programowej, zlecanie przez wójta nauczycielom dowożenia i odwożenia uczniów, bez umowy, a to jest przecież zadanie statutowe gminy. Zamiast zrobić dzieciom jakieś dodatkowe zajęcia, sprawdzić sprawdzian lub kartkówkę, to my szybko musimy lecieć do autobusu, aby odwieźć uczniów po zajęciach – dodaje nauczycielka Publicznej Szkoły w Skarbimierzu-Osiedle.

Kłopoty dostrzegają także rodzice, mieszkańcy gminy. – Ta szkoła umiera, nikt nie chce w niej pracować, nie są prowadzone zajęcia, a to odbija się na jakości edukacji. W ciągu jednego dnia trzech matematyków zrezygnowało, a szkoła nie jest w stanie realizować podstawy programowej – mówiła nam jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem z minister edukacji Barbara Gutwińska, mama jednego z uczniów.

Zastrzeżenia do działalności Andrzeja Pulita ma także Opolski Kurator Oświaty, a zdaniem Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu: wójt Skarbimierza świadomie łamie prawa pracownicze oraz zapisy Ustawy – Karty Nauczyciela w placówkach oświatowych Gminy Skarbimierz.