Opinia wojewody ws. praw miejskich dla Skarbimierza – Osiedle jest negatywna. Wójt Pulit chce zaprosić ministra Joachima Brudzińskiego na wizję lokalną

1
połączenie gmin
Skarbimierz - Osiedle

Status miasta dla Skarbimierza – Osiedle zaczął się oddalać. Chodzi o negatywną opinię wniosku wydaną 26 kwietnia przez wojewodę opolskiego. Adrian Czubak wskazuje m.in. na niską liczbę ludności i brak cech miasta. Wójt Andrzej Pulit nie kryje zdziwienia i zapowiada starania o wizję lokalną przy udziale Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Przypomnijmy, 29 marca Rada Gminy Skarbimierz wystąpiła do MSWiA z wnioskiem o nadanie statusu miasta dla miejscowości Skarbimierz – Osiedle. Wcześniej przeprowadzono w tej sprawie konsultacje społeczne, z których wynika, że 95% mieszkańców Skarbimierza – Osiedle i 94% wszystkich mieszkańców gminy opowiedziało się za inicjatywą lokalnych władz. Oszacowano także koszty związane z ewentualnym wprowadzeniem zmian. Wymiana m.in. tablic informacyjnych i pieczęci urzędowych miałaby kosztować gminę 25 tys. złotych.

Opinia wojewody opolskiego nie pozostawia jednak złudzeń: „W wyniku przeprowadzonej analizy formalno-prawnej wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz – Osiedle stwierdzić należy, iż co prawda zawiera on wymagane dokumenty i zaświadczenia, jednakże biorąc pod uwagę układ urbanistyczny i charakter zabudowy analizowanego obszaru oraz ww. informacje należy uznać, iż miejscowość Skarbimierz – Osiedle nie posiada cech miasta. Przede wszystkim należy wskazać na niską liczbę ludności wynoszącą niewiele ponad 2 tys. mieszkańców. Ponadto, układ urbanistyczny miejscowości w dużej mierze opiera się na zabudowie przemysłowej i usługowej. Siatka osadnicza jest mało rozwinięta, w stosunku do zabudowy przemysłowej i usługowej. Mając powyższe na uwadze, negatywnie opiniuję wniosek Rady Gminy Skarbimierz w sprawie o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz – Osiedle” – czytamy w uzasadnieniu Adriana Czubaka.

– Myślę, że wojewoda nie przeczytał tej opinii. Jestem bardzo zdziwiony, że podpisał się pod tym dokumentem. Jeżeli opisuje się cały wniosek i wszystko się zgadza, czyli dokumentacja jest dobrze sporządzona, a później wydaje się negatywną opinię, to coś jest nie tak. Kryterium wynosi 2 tys. mieszkańców, a u nas jest ponad 2 tys. i to ma być tym czynnikiem negatywnym? Przecież nawet na Opolszczyźnie są miejscowości ze statusem miasta, które zamieszkuje mniej niż 2 tysiące osób. Zarzuca się nam zabudowę przemysłowo-usługową? A gdzie taka zabudowa ma powstawać, jak nie w miastach? Oprócz tego przecież mamy 11 bloków wielorodzinnych i zabudowę jednorodzinną – komentuje Andrzej Pulit.

Wójt Skarbimierza zapowiedział także, że zaprosi ministra spraw wewnętrznych i administracji do przeprowadzenia wizji lokalnej. Ostateczna decyzja, czy Skarbimierz – Osiedle zostanie miastem może zapaść na przełomie czerwca i lipca.