Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki i prof. Adam Strzembosz na czele Komitetu Honorowego odbudowy kaplicy w Prusach.

0

Jego Ekscelencja ks. Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski stanął na czele Komitetu Honorowego odbudowy i renowacji kaplicy na cmentarzu w dawnych Prusach k. Lwowa (obecnie Jampil).


Kapitułę Komitetu Honorowego tworzą ponadto: prof. Adam Strzembosz – były Prezes Sądu Najwyższego, bratanek fundatora kaplicy, Andrzej Krzeczunowicz – były dyr. RWE, dyplomata i pisarz, bratanek byłych właścicieli gruntu na którym stoi kaplica, Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego, prof. Stanisław Sławomir Nicieja – były rektor Uniwersytetu Opolskiego, historyk, autor historii i mitologii miast kresowych, prof. Henryk Słowiński – Prezes wrocławskiego środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Prezes Honorowy Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu, Ryszard Marcinkowski – Prezes Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu, ks. Tomasz Luboiński – proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szydłowicach, Andrzej Patuszyński – Sekretarz ZG Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu, Jerzy Rudnicki – historyk, członek TMKK we Wrocławiu, Julian Józef  Jamróz – kresowianin z Międzyrzecza Koreckiego, żołnierz Armii Krajowej ps.”Goniec”, członek TMKK, Eugeniusz Szewczuk – Prezes brzeskiego Towarzystwa Miłośników Prus Lwowskich oraz przewodniczący koła Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej w Brzegu.

W ostatnich dniach na cmentarzu w Jampilu rozpoczął się gruntowy remont kaplicy. Została zbudowana w stylu neobarokowym. Budowniczym kaplicy był lwowski architekt Józef Semler. Prace były finansowane z funduszu kościelnego i składek parafian oraz dużym wsparciu fundatorów: Zuzanny i Jana Strzemboszów, właścicieli lokalnych dóbr. Pierwszą osobą pochowaną w tej kaplicy był jej fundator Jan Strzembosz z Domajowic w 1817 roku. Właścicielem gruntu do 1945 roku, na którym stoi kaplica był syn Kornela – Walerian, pochodzący z ormiańskiej rodziny Krzeczunowicz.

Po przeniesieniu doczesnych szczątków fundatora do miejscowości Lackie, kaplica stała się miejscem pochówku kapłanów – proboszczy parafii św. Bartłomieja Apostoła w Prusach – ks. Kowalskiego, ks. Feliksa Tomaszewskiego (1807 – 1883) , ks. Wincentego Bąkowskiego (1843 – 1904)             i ks. kanonika Jana Skurzaka.

Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu oraz Towarzystwa Miłośników Prus Lwowskich w Brzegu w 2016 roku podjął się odbudowy i oczyszczenia dawnego rzymsko katolickiego cmentarza i renowacji kaplicy grzebalnej fundacji Jana Strzembosza z początku XIX wieku, w dawnych Prusach k. Lwowa. Rozpoczęto żmudne przygotowania i starania o zezwolenie na remont tego sakralnego obiektu.

Delegacja Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu na czele z prezesem Ryszardem Marcinkowskim, sekretarzem Towarzystwa Andrzejem Patuszyńskim i przewodniczącym Koła w Brzegu Eugeniuszem Szewczukiem, kilkakrotnie przebywała w Jampilu k. Lwowa celem przeprowadzenia rozmów z wójtem Jampila nt. odbudowy i oczyszczenia dawnego rzymsko katolickiego cmentarza i renowacji kaplicy grzebalnej oraz omówienia szczegółów prac renowacyjnych. Delegacji towarzyszyli –  mgr inż. budownictwa Michalina Stopka, specjalista od konserwacji i renowacji zabytków oraz mgr inż. budownictwa Zbigniew Mikoluk, właściciel firmy „Mikoluk – Budownictwo i Zabytki”, oboje z miejscowości Góra, województwo dolnośląskie.

Oboje stali się autorami projektu odbudowy i renowacji kaplicy. Firma „Mikoluk – Budownictwo i Zabytki” jest też głównym wykonawcą odbudowy kaplicy cmentarnej w Jampilu (dawne Prusy).

Pod koniec 2016 roku wystąpiono z wnioskiem do programu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” o udzielenie dotacji. Takową dotację otrzymaliśmy. Decyzją Pana ministra prof. Piotra Glińskiego przyznano kwotę 40 tyś. złotych. Wnioskowano więcej, gdyż kosztorys prac renowacyjnych opiewa na znacznie wyższą kwotę. Obecnie niezbędne są środki finansowe, które uzupełnią brakującą kwotę.

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu uzyskało zgodę ks. abp Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego na prowadzenie kwest – zbiórek pieniężnych na terenie Archidiecezji Wrocławskiej, by tym samym wspomóc dzieło odbudowy kaplicy w Prusach k. Lwowa.

Konto bankowe Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, na które można dokonywać wpłat na remont kaplicy i cmentarza w Prusach k. Lwowa  90 1940 1076 3071 3666 0000 0000 z obowiązkowym dopiskiem „wpłata na działalność statutową Towarzystwa – renowacja kaplicy w Prusach k. Lwowa”. Za wszelką pomoc finansową serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcia; Eugeniusz Szewczuk