Luty miesiącem ochrony danych osobowych w PSP8

0

Współcześnie słowa te można by idealnie zastosować w odniesieniu do naszych danych osobowych. Przecież nikt z nas nie przejmuje się nimi na co dzień, nie zastanawia się nad tym, jaka rolę spełniają, po prostu są. Problem zaczyna się, podobnie jak ze zdrowiem w fraszce Kochanowskiego, dopiero, gdy nasze dane osobowe zostaną przez kogoś przechwycone, wykorzystane, aby nam zaszkodzić, ośmieszyć nas lub okraść. Wtedy zaczynamy zastanawiać się nad tym, co zrobić, aby naprawić sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Niestety bardzo często może być już wówczas za późno.


Jan Kochanowski w XVI stuleciu w jednej z najbardziej znanych fraszek pisał:

„Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,

Aż się zepsujesz.”

Bardzo ważne jest, aby nauczyć się chronić swoje dane osobowe w momencie, kiedy są one jeszcze tylko naszą własnością. W związku z tym pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu Lucyna Bończak w konsultacji ze społecznością szkolną zdecydowała o przystąpieniu naszej placówki w roku szkolnym 2017/2018 do programu edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”. Głównym celem programu jest poszerzenie oferty szkół o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności, a przede wszystkim podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i nauczycieli na temat.

W związku z tym od listopada 2017 roku w naszej szkole odbyło się około kilkudziesięciu lekcji, podczas których uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych poszerzyli w zdecydowany sposób swoją wiedzę na temat tego, jak chronić to, co jest nam najbliższe, czyli własne dane osobowe. Podczas przeprowadzanych zajęć nauczyciele niemal wszystkich przedmiotów podnosili poziom świadomości uczniów oraz kształtowali odpowiednie zachowania i nawyki w zakresie ochrony danych osobowych w sytuacjach realnych, jak i tych wirtualnych. Internet jest bowiem miejscem, w którym bardzo często czujemy się zupełnie anonimowo i przez to bezpiecznie. O tym, że z pewnością jest inaczej, wiedzą już uczniowie Ósemki.

28 stycznia 2018 roku po raz dwunasty obchodzony był Dzień Ochrony Danych Osobowych, w związku z tym w tym tygodniu rozpoczęliśmy w naszej szkole działania mające na celu bezpośrednie włączenie się uczniów w propagowanie ochrony danych osobowych. Uczniowie wyposażeni w zdobytą podczas trzech ostatnich miesięcy na lekcjach wiedzę z pewnością będą najlepszym źródłem jej upowszechniania. O wszelkich działaniach podejmowanych przez naszych uczniów będziemy informować na bieżąco.

Szkolny koordynator

Katarzyna Wolak