Wielki sukces młodych literatek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

0

20 czerwca 2018 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 28. Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie. Jego organizatorem jest niezmiennie od 1989 roku Polski Komitet Olimpijski w Warszawie. Honorowym Patronatem to niezwykłe wydarzenie objął Minister Sportu i Turystyki oraz (po raz pierwszy w tym roku) Minister Edukacji Narodowej.


W 2009 roku konkurs ten, cieszący się dużym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów szkoły podstawowej z całej Polski, uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych i wzorcowych inicjatyw edukacyjnych na świecie, organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie. Wśród tegorocznych laureatów w kategorii gimnazja znalazły się aż dwie uczennice naszej szkoły: Julia Barska – autorka opowiadania pt. „Cel’’ (opiekun literacki: Marzena Kuleba ) oraz Daria Warchał- autorka opowiadania pt. „Pistacje na mecie’’ (opiekun literacki: Agnieszka Suska).

Prace konkursowe, których w tym roku nadesłano blisko trzysta, były oceniane dwuetapowo przez Jury w składzie: Elżbieta Prusinowska (polonistka – dokonująca bardzo szczegółowej analizy wszystkich tekstów, jak również pierwszej selekcji najlepszych prac) , Krzysztof Zuchora (prowadzący uroczystość, przewodniczący Jury, członek Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOI), Renata Susałko (dziennikarka Polskiego Radia Pr. I) ,Tadeusz Różej (przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki) i Magdalena Janicka(reprezentująca Polski Komitet Olimpijski) . Wszystkim 8-u laureatom w kategorii klas gimnazjalnych oraz 8- laureatom szkół podstawowych zostały wręczone olimpijskie dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe przez polskich medalistów olimpijskich: Iwonę Marcinkiewicz (łucznictwo), Kajetana Broniewskiego (wioślarstwo) oraz przewodniczącego Jury- dr Krzysztofa Zuchorę, który zwrócił uwagę na bardzo wysoki poziom zgłoszonych do tegorocznej edycji prac literackich.

Dodatkowym wyróżnieniem dla trojga spośród wszystkich 18-u nagrodzonych laureatów w obu kategoriach wiekowych było odczytanie ich opowiadań przez warszawską aktorkę filmową i teatralną – Dorotę Bierkowską .Wśród gimnazjalistów wyróżniono opowiadanie „Cel”-Julii Barskiej „za niezwykłą lekkość i sprawność językową w tworzeniu narracji‘’. W gronie laureatów – nauczycieli , przygotowujących uczniów do konkursu, uhonorowanych Nagrodą Ministra Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazła się również p. Marzena Kuleba – opiekun literacki Julii. Wszystkie nagrodzone prace XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego zostały wydane i opublikowane w specjalnie opracowanym zbiorze pt. „Sport nie zna granic’’, w którym wszyscy uczestnicy złożyli autografy na pamiątkę , nieobecnej na uroczystości , Irenie Szewińskiej – sławy polskiego sportu, najwybitniejszej polskiej lekkoatletce i multimedalistce olimpijskiej, uczestniczce wszystkich edycji konkursu. Tegoroczni laureaci konkursu na opowiadania o najdłuższej tradycji we współczesnej kulturze olimpijskiej mieli okazję również zwiedzić stałą ekspozycję Muzeum Olimpijskiego, poszerzyć swoją wiedzę na temat historii igrzysk i szeroko rozumianego sportu, spotkać wielkie sławy olimpijskie.

Pobyt w warszawskim Centrum Olimpijskim dostarczył im wielu niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. A ich uczestnictwo w rywalizacji konkursowej z pewnością pomoże w dalszym ciągu rozwijać zainteresowania sportem, przenosząc swoje postawy i emocje ze świata książki do codziennego życia. Ich ciekawe opowiadania ukazały potrzeby uczciwej rywalizacji, poszanowania zasady fair play, szacunku do drugiego człowieka, niepełnosprawności , zachowania godności w przypadku porażki, dezaprobaty, dopingu i nieuczciwej rywalizacji, wielkiego uznania dla ogromnego wysiłku, woli walki, przyjaźni i więzi z innymi ludźmi, a także rozwijania swoich sportowych i literackich pasji . Wszystko to, co ważne dla współczesnego młodego i wrażliwego człowieka, podkreśliły nasze uczennice w wywiadzie udzielonym specjalnie dla Polskiego Radia Program I. Serdecznie gratulujemy Julii i Darii, które godnie reprezentowały naszą szkołę, miasto Brzeg oraz województwo opolskie i życzymy im kolejnych sukcesów!

Marzena Kuleba