Pożegnanie absolwentów PG nr 1 w Brzegu

0

„Tyle wspólnych dróg razem przebyliśmy. Tyle wspólnych chwil utkwiło nam w pamięci…” Słowa te stały się mottem uroczystości pożegnania klas trzecich PG nr 1 w Brzegu.


Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor Danuta Stefańska, która skierowała najpierw swoje słowa do absolwentów gimnazjum, następnie podziękowała wychowawcom klas trzecich: Ia – mgr Marzenie Sławskiej, Ib – mgr Iwonie Denes, Ic – mgr Sylwii Szulc, nauczycielom za trud włożony w wychowanie i przekazywanie wiedzy oraz rodzicom za wsparcie w działalność wychowawczą.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Wiceburmistrz Tomasz Witkowski, który również zwrócił się do nauczycieli, rodziców oraz pogratulował gimnazjalistom ukończenia szkoły i życzył im sukcesów w nowych szkołach.

Następnie nastąpiło uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego oraz rozdanie nagród w postaci statuetek „ Marszałek” w różnych kategoriach.

Marszałka „ Najlepszy Uczeń” otrzymała Nikola Nowakowska – ucz. kl. IIIb ,
„Olimpijczykiem Roku” został Dominik Bielecki – ucz. kl.IIIb,
„Mistrzem Dobrego Obyczaju” Michał Długosz – ucz. kl.IIIb,
„Najlepszym Sportowcem” Aleksandra Pszczolarska – ucz, kl, IIIa,
„ Społecznikiem Roku” Kinga Pyżalska – ucz. kl. IIIb.

Honorowy tytuł „ Przyjaciela Szkoły” otrzymali Państwo Ernesta i Marek Sorokowie, rodzice Dominiki Soroki z klasy IIIa.

Następnie rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez klasę Ia wraz z wychowawcą p. Beatą Bochniarz. Każdą trzecią klasę odwiedziły rożne postaci z bajek i dzięki nim wszyscy zgromadzeni na uroczystości mogli powspominać trzy lata nauki, jakie przeżyli w murach swojej szkoły gimnazjaliści. W trakcie wspomnień wychowawcy rozdawali nagrody dla najlepszych uczniów oraz dyplomy ukończenia szkoły.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem:
Klasa IIIa – Martyna Janusz. Oliwia Prusak, Dominika Soroka, Aleksandra Sójka
Klasa IIIb – Mateusz Bystroński, Krzysztof Dylak, Weronika Guszpit, Nikola Nowakowska, Kacper Tymków, Wiktoria Zagier.

Uroczystość zakończyła się wspólnym zaśpiewaniem piosenki Maryli Rodowicz „Ale to już było..” I w końcu nastąpił czas, kiedy naprawdę trzeba było się rozstać, ale do mety przybywa się tylko po to, aby wyruszyć dalej…

Beata Bochniarz