Ćwiczenia „PIAST 2017”

0

27 października odbyły się ćwiczenia taktyczno-operacyjne pod kryptonimem „Piast 2017” zorganizowane przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych Starostwa Powiatowego w Brzegu we współpracy ze służbami z całego województwa opolskiego. 


Tematem ćwiczeń były zasady funkcjonowania powiatu w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i wojny. Całe przedsięwzięcie miało na celu sprawdzenie zdolności reagowania wydzielonych struktur niemilitarnego systemu obronnego powiatu na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa. Nad przebiegiem akcji czuwali m.in.: Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański – kierownik ćwiczeń, z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Potoniec, naczelnik Sztabu KWP w Opolu mł. insp. Bogusław Pawlik.

Cała akcja przebiegała na drodze nr 1186 O łączącej miejscowości Borkowice i Przecza. Jednym z elementów ćwiczenia były działania polegające na obronie zapory wodnej w Nysie przed atakiem terrorystycznym przeprowadzone przez policję, straż pożarną, siły zbrojne w tym obronę terytorialną, siły ratownictwa medycznego. Obiekt ten zaliczany jest do infrastruktury krytycznej o szczególnie ważnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Po zakończonych ćwiczeniach kierownictwo KP PSP w Brzegu zaprosiło wszystkich uczestników do siedziby straży pożarnej na ciepły poczęstunek.

Klaudia Złota