Więcej partoli w powiecie brzeskim

0

W dniu 4.04.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu podpisane zostało coroczne porozumienie dotyczące zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym.


Dokument podpisali Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański oraz Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Zbigniew Dychus. W dniu 4.04.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu podpisane zostało coroczne porozumienie dotyczące zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym. Dokument podpisali Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański oraz Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Zbigniew Dychus. Powiat rokrocznie wspiera brzeską policję w inicjatywach mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców regionu. W tym roku z budżetu powiatu przeznaczonych zostało na ten cel 10 tysięcy złotych. Dodatkowe patrole policji będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców. Policjanci pełniący dodatkową służbę będą również zabezpieczać imprezy plenerowe organizowane    w powiecie. Podczas planowania dodatkowych patroli pod uwagę będą brane sugestie władz powiatu oraz mieszkańców.