Logo 728×90
Reklama 750×150 pod menu

Powiat wspiera brzeską policję

Powiat wspiera brzeską policję (Kopiowanie)

W poniedziałek (3 kwietnia) w siedzibie brzeskiego starostwa podpisane zostało porozumienie dotyczące zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym.


Dokument podpisali Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański oraz Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Zbigniew Dychus. Powiat rokrocznie wspiera brzeską policję w inicjatywach mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców regionu. Tym razem, z budżetu powiatu, przeznaczonych zostało na ten cel 10 tysięcy złotych.

Dodatkowe patrole policji będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców. Pełniący dodatkową służbę policjanci będą również zabezpieczać imprezy plenerowe organizowane w powiecie. Podczas planowania dodatkowych patroli, uwzględniane będą sugestie władz powiatu oraz mieszkańców.

Powiat wspiera brzeską policję (Kopiowanie)

Related posts