Biuro poselskie jest dla obywateli – Felieton Posła RP Katarzyny Czochary z cyklu Widziane z Wiejskiej

0

Wszyscy wiemy, że istnieje coś takiego, jak biuro poselskie. Poseł tworzy biuro poselskie w celu obsługi swojej działalności w terenie. Idea stworzenia przez posła biura poselskiego wiąże się przede wszystkim z ułatwieniem kontaktu wyborcom z posłem. Poprzez swoje biura posłowie organizują dyżury poselskie, przyjmują interesantów, udzielają porad prawno-administracyjnych interesantom, a także współpracują z organizacjami charytatywnymi i społecznymi.


Zasady funkcjonowania biura poselskiego
Posłem zostaje się dzięki głosom obywateli, dlatego też my, jako parlamentarzyści, mamy za zadanie pracować dla społeczeństwa. Jako Poseł reprezentuję nasze województwo w Sejmie. Dlatego też to właśnie tam składam interpelacje, zapytania oraz staram się pozyskać środki finansowe na różnego rodzaju inwestycje (np. budowa dróg, remont zabytków, wydarzenia kulturalne, kluby sportowe i wiele innych) dla naszego województwa. Obecnie mam pięć biur poselskich w: Opolu, Prudniku, Głubczycach, Nysie, a także w Brzegu. Do mojego biuro zgłaszają się mieszkańcy z różnymi problemami. Najczęściej proszą o pomoc w sprawach mieszkaniowych, urzędowych, rodzinnych. Bardzo często zdarza się tak, że mieszkańcy nie przychodzą tylko ze względu na sprawę prawną, ale ze względów czysto ludzkich. Po prostu mają potrzebę tylko porozmawiania ze mną, bo przecież biuro to też miejsce kontaktu z Posłem. W biurze dyżurują moi pracownicy, asystenci, a także prawnik (jeśli jest taka potrzeba).

Z problemami do biura poselskiego
Do moich biur zgłaszają się mieszkańcy z całego województwa. Staram się pomagać, jak tylko mogę. Problemy, z którymi ludzie zgłaszają się na dyżury poselskie bardzo często dotyczą biurokracji, czasami też zdarzają się problemy z organami samorządowymi. Nie wszystkie problemy są do rozwiązania przez biuro poselskie, ale przynajmniej mieszkańcy mogą uzyskać informacje o stanie prawnym ich problemu i możliwości ich załatwienia. Spotkania w biurach odbywają się po wcześniejszym przedstawieniu sprawy moim pracownikom, następnie pracownicy umawiają na spotkanie ze mną. Każdego dnia do mojego biura wpływa kilkadziesiąt listów. Otrzymuję wiele wiadomości za pośrednictwem e-maila czy też portalu społecznościowego. Staram się w miarę możliwości odpowiadać na wszystkie wiadomości.
Wiele osób prosi o interwencję poselską, która sprowadza się do tego, że chwytam za długopis i listownie, na oficjalnym papierze poselskim, pytam stosowną instytucję publiczną „co się dzieje ze sprawą pana X?”. I choć jest to jedynie niewinne pytanie, urzędnicy często inaczej patrzą na tę samą sprawę. W wielu przypadkach nagle znajduje się odrobina dobrej woli i sprawa zostaje wyjaśniona.

Od wielu lat władze samorządowe Powiatu Brzeskiego, a dokładnie Starosta Maciej Stefański zabiegają o rozwiązanie ogromnego problemu komunikacyjnego w Brzegu. Chodzi o obwodnicę miasta i drugą przeprawę mostową. Obecny przebieg drogi krajowej nr 39 przez Brzeg odbywa się w zwartej miejskiej zabudowie, obejmującej teren zabytkowego Zamku Piastów Śląskich oraz w bezpośredniej bliskości ratusza. Ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a ponadto wpływa bardzo niekorzystnie na warunki życia mieszkańców, powodując przekroczenia norm hałasu oraz wywołując szkodliwe dla zabytkowej infrastruktury drgania. Dodatkowym elementem ograniczającym jest zabytkowy Most Piastowski przez rzekę Odrę, stanowiący jedyną przeprawę dla miasta. Realizacja ww. inwestycji znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych użytkowników dróg. Ponadto, wyeliminowanie z ruchu miejskiego transportu ciężarowego, przyczyni się do znacznej poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszonej emisji substancji szkodliwych dla zdrowia mieszkańców.
Zabiegaliśmy o to wspólnie z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem i Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim. I w tej sprawie udało mi się pomóc. W tegorocznym budżecie państwa, dzięki wprowadzonej przeze mnie jako szefowej regionu opolskiego Prawa i Sprawiedliwości poprawce budżetowej, zostały zabezpieczone pierwsze środki związane z oczekiwaną od dziesięcioleci drugą przeprawą mostową! Opracowanie studium wykonalności to pierwszy, ale jednocześnie milowy krok w stronę realizacji tej inwestycji.


Katarzyna Beata Czochara – Opolska polityk, nauczycielka i samorządowiec, posłanka na Sejm VIII kadencji, prezes Zarządu Okręgowego PiS w województwie opolskim. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Nauczycielka języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku. Uzyskała kwalifikacje tłumacza. Właścicielka hodowli jelenia europejskiego w Moszczance. Zasiada w komisjach sejmowych: Komisja Zdrowia, Komisja Polityki Senioralnej, Komisja Edukacji, Komisja Spraw Zagranicznych. Posłanka pracuje także w zespołach parlamentarnych: Opolski Zespół Parlamentarny, Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych, Parlamentarny Zespół ds. inwestycji, Parlamentarny Zespół ds. Policji(wiceprzewodnicząca), Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych, Parlamentarny Zespół ds. Więziennictwa(przewodnicząca),Parlamentarny Zespół ds. Wojska i Obrony Terytorialnej(przewodnicząca), Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Lwowa, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry. Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna (wiceprzewodnicząca), Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna (wiceprzewodnicząca).