20 lat działalności Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej

2

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej za niespełna dwa miesiące będzie obchodzić swój jubileusz XX-lecia działalności. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 5 czerwca 1998 r.


W zebraniu założycielskim uczestniczyli: Roman Barabach, Teofila Bojkowska, Kazimierz Chruszczewski, Jan Hawrylów, Antoni Jedliński, Zdzisław Lubera, Bolesław Kapela, Ryszard Kendzia, Eugeniusz Kończyło, Czesław Korzydło (inicjator powołania stowarzyszenia), Bernard Oestreicher, Jan Pikor, Andrzej Posyniak, Maria Protasiewicz, Marek Sidor, Marian Siek, Marek Starczyk, Henryk Szostek, Walerian Twardzik, Barbara Winiarska, Ryszard Wirga, Jan Wróblewski oraz Henryk Wujek.

Pierwszy Zarząd TRZB, w składzie: Przewodniczący Marek Sidor, Z-ca Przewodniczącego Eugeniusz Kończyło, Sekretarz Henryk Szostek, Skarbnik Marek Starczyk, Członkowie Roman Barabach i Jan Hawrylów, został wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 26 czerwca 1998 roku. W tym samym roku odbyły się wybory samorządowe, w których po raz pierwszy wzięli udział kandydaci spod znaku „Trzech Kotwic”. W składzie Rady Miejskiej znalazło się wówczas 4 radnych: Jan Hawrylów, Marek Sidor, Ryszard Wirga i Henryk Wujek, natomiast w Radzie Powiatu Brzeskiego zasiadło 3 radnych: Roman Barabach, Marek Bratkowski i Marek Starczyk. Jak dużym zaufaniem wśród mieszkańców regionu cieszy się TRZB, może świadczyć fakt, że członkowie Stowarzyszenia zdobywali mandaty samorządowe przez wszystkie kolejne kadencje, aż do chwili obecnej (w Radzie Miejskiej Brzegu: Paweł Korycki, Andrzej Jędrzejko, Robert Karlikowski i Zdzisław Bagiński; w Radzie Powiatu Brzeskiego: Cecylia Zdebik i Jacek Hargot).

Ale TRZB, to nie działalność samorządowa. Podejmowane przez Stowarzyszenie działania początkowały wydarzenia w obszarze gospodarki, służby zdrowia, sportu czy historii. W celu uhonorowania ludzi działających na rzecz miasta zainicjowano wyróżnienie w formie statuetki „Złote Kotwice”. Niezmiernie ważnym elementem w działalności TRZB była aktywność na rzecz utworzenia w Brzegu Powiatowej Poradni Kardiologicznej oraz ścisła współpraca z Brzeskim Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia.

– Każdy Jubileusz skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. To dzięki zaangażowaniu i olbrzymiej determinacji członków Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej, a w szczególności Pana Jana Pikora, powstała w Brzegu Poradnia Kardiologiczna. Wspólnie pozyskaliśmy środki finansowe na wyposażenie poradni w sprzęt i aparaturę medyczną – wspomina Janina Podobińska, Prezes Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia.

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej w 2014 roku zorganizowało koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony został na realizowany przez BSPZ Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi u Kobiet. TRZB od wielu lat współpracuje także z Polskim Czerwonym Krzyżem. W roku bieżącym zorganizowano już po raz osiemnasty Charytatywny Bal, którego głównym celem jest zbiórka pieniędzy dla rodzin najbardziej potrzebujących.

– Nie jesteśmy organizacją polityczną, działamy jako towarzystwo, które pragnie rozwoju naszego miasta. Przy okazji chcemy działać na polu charytatywnym. Bale są więc doskonałą okazją, aby podziękować wszystkim za współpracę i jednocześnie pomóc osobom potrzebującym – mówi Cecylia Zdebik, Przewodnicząca Zarządu TRZB.

Innym statutowym celem (od października 2013 roku) Stowarzyszenia jest popularyzowanie i upowszechnianie historii. Sekcja Historyczno-Eksploracyjna przy TRZB została utworzona przez Henryka Wujka i Tomasza Potaczało, który w ostatnich latach zarchiwizował wiele materiałów zdjęciowych, m.in. z brzeskich bunkrów oraz kilku trudnodostępnych piwnic i podziemi znajdujących się na terenie miasta.

– Eksplorujemy również inne tereny Polski, nawiązujemy kontakty z ludźmi z całego kraju i zagranicy. Członkowie naszej sekcji biorą udział w konferencjach i spotkaniach tematycznych, na których staramy się zainteresować naszych kolegów Księstwem Brzeskim i jego historią napisaną i usłyszaną. W niedalekiej przyszłości planujemy zorganizować taką konferencję historyczno – eksploracyjną w Brzegu, a pomoc w tym wydarzeniu zadeklarował Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Pan Dariusz Byczkowski oraz władze powiatu i miasta – mówi Tomasz Potaczało, Przewodniczący Sekcji Historyczno-Eksploracyjna TRZB.

Żeby podsumować działalność Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej zapewne nie wystarczyłoby całego wydania jednego numeru gazety, ale nawet tak minimalistyczny obraz, jak ten powyżej, pokazuje wielkość zaangażowania grupy ludzi, którzy od 20 lat działają w różnych obszarach życia dla miasta i jego mieszkańców. Nie wszystko się udaje, jednak dziś nie czas na wypominanie, lecz wspominanie…

Niniejszą publikację dedykujemy naszemu nieodżałowanemu
Koledze Andrzejowi Wojtkowskiemu

Koleżanki i Koledzy