Grodków uruchamia dotacje na wymianę starych pieców

0

Wczoraj (9 sierpnia), grodkowscy radni podjęli uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dotacji celowej na wymianę starych pieców. Działania te wpisują się w realizację inwestycji w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków”. Mieszkańcy regionu będą mogli otrzymać wsparcie finansowe na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwach proekologicznych.


To jest pierwszy tego typu projekt w Gminie Grodków. Nasz urząd będzie wspierał mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić stare piece, na nowsze bardziej ekologiczne 5 generacji. Do końca roku planujemy na ten cel przeznaczyć 150 tys. zł z własnego budżetu. Chcemy przez ten sposób obniżyć poziom zapylenia zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy ten jest zdecydowanie duży – wyjaśnia Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa.

Aby wnioskodawca mógł otrzymać dofinansowanie będzie musiał zobowiązać się do zrealizowania inwestycji  spełniającej określone wymogi. Głównie chodzi o jakość nowego źródła ciepła, które m.in. musi posiadać oznaczenie CE (produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej).  W przypadku źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, piec powinien spełniać wymogi klasy 5 i posiadać certyfikat, który został akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Taki piec musi być w pełni zautomatyzowany. Urządzenia grzewcze muszą być fabrycznie nowe.

Dodajmy, że dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane tylko jednokrotnie dla budynku lub lokalu, w którym znajdzie się nowe urządzenie grzewcze. Dofinansowanie nie będzie obejmowało kosztów związanych z opracowaniem projektów, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń. Jeżeli w budynku jest już zainstalowany ekologiczny system grzewczy, to wówczas dotacja nie będzie przyznawana.

Termin składania wniosków zostanie niebawem opublikowany na stronie internetowej grodkowskiego magistratu oraz na tablicy ogłoszeń miejskiego urzędu. Starający się o dotację mogą liczyć na wsparcie w wysokości  do 40%, jednak nie większej niż 5 000 zł.

nadzwyczajna sesja grodków lipiec 2017_brzeg24