XXXV sesja Rady Miejskiej Brzegu. Relacja na żywo

1

Dziś (20.10), o godzinie 10 w sali stropowej brzeskiego ratusza rozpocznie się 35. sesja Rady Miejskiej Brzegu. Porządek obrad przewiduje m.in. odczytanie: informacji dotyczącej działań podejmowanych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Brzegu oraz informacji o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2016/17.


Dziś zapoznamy się również ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z badania kontrolnego dotyczącego sprawdzenia poprawności wyboru oferty zadania pn. „opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami” zgodnie z atr. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Radni miejscy będą także procedować nad kilkunastoma projektami uchwał.

Na tekstową relację na żywo – prosto z brzeskiego ratusza – zapraszamy od godz. 10:00.


14.29

Współautorka apelu Anna Głogowska próbuje interweniować u przewodniczącej Mrowiec. Burmistrz Wrębiak wezwał straż miejską – w postaci Komendanta Szarego, który wyprowadził Anne Głogowską. Poniżej jeszcze raz prezentujemy Apel oraz interpelacje radnej Szczęsnej

Radna Szczęsna chce odczytać apel mieszkańców. Przewodnicząca Mrowiec nie pozwala

(mimo, że są to wolne wnioski oświadczenia). Stwierdza, że są to „półprywatne sprawy” i zamyka obrady.Brzeg dn. 20-09-2017

APEL MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI

PANI EWY MILLER PODINSPEKTOR BIURA RADY MIEJSKIEJ

Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zajęcie stanowiska i przywrócenie do porządku pracownika Biura Rady Miejskiej w Brzegu. Pani Ewa Miller swoją działalnością na Facebooku narusza nie tylko podstawowe zasady Ustawy o pracownikach samorządowych, ale także godność i powagę Urzędu, np. poprzez zamieszczanie w przestrzeni publicznej zdjęć z ratuszowej toalety, a hol budynku Ratusza, w którym Państwo dziś obradujecie zamienia w wybieg mody.

W ostatnim czasie Pani Ewa Miller wielokrotnie obraziła mieszkańców naszego miasta nazywając ich „malkontentami, krzykaczami, plebsem, życiowym zerem, śmieciem, gnidą, kanalią”. WAŻNE jest to, że słowa te nie zostały wypowiedziane w odpowiedzi do rozmówców, tylko są opiniami w stosunku do wybranych mieszkańców, stwierdzeniami i atakami ze strony Pani urzędniczki! W tak haniebny sposób Pani Ewa Miller odnosi się do brzeżan, m.in. tych brzeżan, którzy wybierali Was na Urząd Burmistrza, Radnego, Radnej. Tak nazywa ludzi!

Pani Ewa Miller obrażała również polityków, w tym byłego premiera Polski, nazywając go „wstrętną rudą hieną”. Być może obejmując stanowisko urzędnicze Pani Miller zapomniała, że od teraz obowiązuje ją kodeks etyki pracownika administracji publicznej, jednak stając do konkursu musiała znać Ustawę o pracownikach samorządowych, z której jasno wynikają jej obowiązki, m.in. „zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim”. Pragniemy również zaznaczyć, co ważne, że Pani Ewa Miller dokonała również szereg wpisów na Facebooku w godzinach swojego urzędowania np. o godz. 8:47; 9:51; 9:55; 15:21; 13:30; 14:21; 15:27.

Ponadto, Podinspektor Biura Rady Miejskiej w Brzegu wprowadza mieszkańców w błąd przekazując nieprawdziwe informacje o rzekomo wykonanych inwestycjach na terenie Gminy Brzeg. Jako przykład posłużyć może dokonany wpis przez Panią Miller na profilu wolontariuszki ze schroniska dla zwierząt. Pani urzędnik zabrakło wiedzy i kompetencji, bowiem publicznie poinformowała, że na terenie schroniska dla zwierząt przeprowadzono w tym roku inwestycje o wartości 248 tysięcy złotych. Co więcej, zrobiła to 8 września o godz. 14:45, a więc jak można się domyśleć w godzinach swojego urzędowania. Nawet wtedy, kiedy nie ma racji i wprowadza ludzi w błąd, to dodatkowo potrafi ich poniżyć. Do jednej z mieszkanek miasta napisała, że przeprowadziła deratyzację i dlatego tej osoby nie ma już w znajomych na Facebooku.

Biorąc pod uwagę powyższe, zadajemy Państwu pytanie, czy to są standardy obowiązujące w Gminie Brzeg? Korzystanie z portalu społecznościowego w godzinach pracy, toaletowe sesje fotograficzne, które obdzierają z godności i powagi Ratusz, obrażanie mieszkańców i polityków, a także manipulowanie informacjami i podawanie błędnych danych dotyczących działalności Gminy Brzeg. Czy według Państwa Radnych i Pana Panie Burmistrzu, jest to norma obowiązująca w Urzędzie Miasta?

Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Sami korzystacie z Facebooka, który w dzisiejszych czasach jest uznawany za środek masowego przekazu. Sami publikujecie tam wiele informacji, rozmawiacie z nami, dzielicie się opiniami i poglądami, ale to, co wyprawia Pani Ewa Miller jest nie do zaakceptowania.

Możemy się nie zgadzać, możemy dyskutować, możemy się spierać, ale nie pozwolimy sobie, aby ktokolwiek nazywał nas publicznie plebsem, życiowym zerem, kanalią czy gnidą. Tym bardziej, że takie nazewnictwo pada ze strony urzędnika Gminy Brzeg.

Apelujemy i prosimy o zajęcie się tą sprawą oraz o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do Pani Ewy Miller. Jednocześnie oczekujemy słowa „Przepraszam”, bo tak jak każdy z obecnych tu na sali, tak również my, nie chcemy być nazywani krzykaczami, plebsem, życiowym zerem, gnidą, kanalią i śmieciem.

W wyrazami szacunku

grupa mieszkańców Brzegu

Bożena Szczęsna

Radna Rady Miejskiej Brzegu

Interpelacje na sesję Rady Miejskiej Brzegu

dnia 20.października 2017 r.

  1. Który z pracowników Urzędu Miasta w Brzegu (proszę podać stanowisko i nazwę Biura Urzędu) odpowiada i jest upoważniony do zamieszczania informacji na profilu Urząd Miasta w Brzegu na portalu społecznościowym facebook.pl?

  2. W jaki sposób rozliczany jest czas pracy urzędnika upoważnionego do zamieszczania informacji na tym portalu społecznościowym?

  3. Czy burmistrz Jerzy Wrębiak płaci temu pracownikowi za pracę w nadgodzinach, w tym również za pracę w godzinach nocnych?

  4. Ile wynosi stawka godzinowa za zamieszczanie informacji na profilu Urząd Miasta w Brzegu w tym portalu społecznościowym?

  5. W październiku został ukończony remont głównego wejścia do Urzędu Miasta. Przed obecnym remontem przy schodach do głównego wejścia były zamontowane poręcze ułatwiające osobom starszym i niepełnosprawnym wchodzenie i schodzenie. Obecnie takich ułatwień nie ma. Dlaczego? Kilkanaście osób prosiło mnie osobiście o tę interpelację. Dla mnie to skandal, że nie myśli się o osobach starszych i niepełnosprawnych, kiedy dokonuje się remontów, które w swoim założeniu mają ułatwić dostęp do urzędu! Czy i kiedy burmistrz Wrębiak zamierza naprawić tę ewidentną “niedoróbkę”? Jeśli nie – to dlaczego? Czy i kiedy seniorzy i niepełnosprawni z terenu naszego miasta mogą się spodziewać zamontowania poręczy ułatwiających dostęp do urzędu? Jeśli nie – to dlaczego?

  6. Przy okazji powyższej interpelacji, proszę o konkretną odpowiedź, kiedy i przy którym wejściu do budynku Urzędu Miasta zostanie wykonany podjazd dla wózków lub winda, które w znaczący sposób ułatwią osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z małymi dziećmi załatwianie wszelkich spraw urzędowych? Przy okazji tylu remontów wokół budynku (parking, wejście główne i inne) należałoby takie ułatwienie wykonać w pierwszej kolejności! Proszę o konkretną odpowiedź w sprawie planowanych ułatwień dostępu do urzędu dla osób niepełnosprawnych (na wózku) oraz dla rodziców z małymi dziećmi (w wózkach).

  7. Na stronie urzędu miasta jest umieszczona tabela pn. „REJESTR DOTACJI UDZIELONYCH UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ BRZEGU NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW (lata 2007-2016)”. W tabeli zbiorczo są podane kwoty udzielonej dotacji. W pozycji nr 18 widnieje: Wspólnota Mieszkaniowa na ulicy Robotniczej, która otrzymała dotację na remont. Istotnym faktem jest również kwestia, że w tej wspólnocie zamieszkuje Jerzy Wrębiak z rodziną. Dlaczego jako jedyny podmiot w tym zestawieniu ta wspólnota nie ma wykazanej kwoty dotacji?

  8. Proszę podać tryb, nabywcę, zasady i  cenę oraz powierzchnię zakupu działki przy ul. Długiej – chodzi o obszar (teren “wewnątrz podwórka”) między kamienicami o numerach 24 i 26.

  9. W związku z petycją skierowaną przez mieszkańców do burmistrza Jerzego Wrębiaka, którą za chwilę  w całości przeczytam – proszę o wyjaśnienia oraz zajęcie jednoznacznego stanowiska dotyczącego zarzutów podniesionych w tym dokumencie.

 

14.25

Przewodnicząca Mrowiec informuje, że wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa Pawłowi Kozerskiemu zostanie wdrożony jak najszybciej.

14.21

Odpowiedzi na interpelacja zostaną udzielone na piśmie. Wniosek radnego Żebrowskiego o umieszczeniu znaku stopu na ulicy Karłowicza zostanie rozpatrzony pozytywnie.

14.20

Radni rozpatrują skarge na działalność publicznego przedszkola i uznają skargę za bezzasadną

14.17

Za przyjęciem projektu jest 15 radnych

Wstrzymało się: 2 osoby radna Biss, radny Surdyka

Przeciw 2 osoby radni: Szpulak, Szczęsna

Jeden radny nie głosował: Komarzyński

Teren zostanie przekazany pod ewentualną budowę więzienia.

14.16

W głosowaniu – 13 radnych przeciw głosowaniu imiennemu

14.15

Przewodnicząca Mrowiec – wzywa do głosowania wniosku radnej Szczęsnej o imiennym głosowaniu

14.15

Radny Karlikowski – Szarpią mną emocje. Z jednej strony korzyści ekonomiczne z drugiej obawy mieszkańców. Ja zagłosuje za. Mam nadzieję, że inwestycja nie dojdzie do skutku

14.12

Ja nie mam takiej wiedzy, że obecny zakład karny zostanie wygaszony – dodaje radny Samul

14.12

Radna Biss pyta czy stare więzienie zostanie wygaszone. Czy mamy taką pewność?

– Musiałbym mieć kryształową kulę żeby odpowiedzieć. Jeśli dojdzie do inwestycji to po jakimś czasie stare więzienie zostanie wygaszone – odpowiada Wrębiak

14.08

Radna Kużdżał – ekonomiczne uzasadnienie projektu jest poza dyskusją. Wątpliwości budzą względy bezpieczeństwa.

– Ja nigdy nie odczuwałam żadnego niebezpieczeństwa związanego z bliskim położeniem więzienia . Każdy zagłosuje według własnbego sumienia – konkluduje radna Kużdżał

14.07

Radny Szpulak – Nasze miasto będzie się kręcić wokół nowego więzienia. Będę wyrażał głos mieszkańców, którzy mnie wybrali, a nie są zachwyceni tym pomysłem

14.06

Radny Jaros stwierdza, że to jest uchwała intencyjna. Plusów jest więcej niż minusów.

14.05

Radny Bagiński stwierdza, że ta inwestycja to same korzyści – a zagrożeń nie widzę. Jeśli ktoś chce u nas zainwestować kilkaset milionów to nie ma się nad czym zastanawiać.

14.03

Przewodnicząca Mrowiec stwierdza, że było to spotkanie radnych w celu wyrażenia opini a nie spotkanie konsultacyjne.

14.02

Radna Szczęsna – 3 lata temu mieliśmy inwestora, który chciał postawić supermarket przy ulicy Włościańskiej. Pani Mrowiec organizowała konsultacje społeczne koło jej osiedla. Radna pyta czy przewodnicząca Mrowiec zorganizowałaby konsultacje na osiedlu przy ulicy Chorążych

14.00

Więzienie to inwestycja w przyszłość. Zostanie na następne 100 lat – podsumowuje radny Samul

13.59

Radny Samul – Jako osoba najbardziej związana z więziennictwem uważam, że „nie taki diabeł straszny jak go malują”. Uważam, że miasto będzie miało więcej korzyści niż strat związanych z budową nowego więzienia. Przy nowych obiektach penitencjarnych (będą one zajmowały obszar około 10 do 12 hektarów) będą budowane hale produkcyjne, w których będą pracować osadzeni. Radny Samul wymienia korzyści dla lokalnych przedsiębiorstw, hurtowni, zakładów produkcyjnych i nawet taksówkarzy który będą dowozić rodziny osadzonych do zakładu. Radny Samul dodaje, że w takim obiekcie pracę znajdzie minimum 250 osób.

13.54

– Nasze miasto nie jest kojarzone z więzieniem – stwierdza burmistrz Wrębiak

Burmistrz Witkowski stwierdza, że więźniowie nie mają prawa do żadnych zasiłków z miasta.

13.50

Radny Komarzyński – projekt otrzymałem w środę, a pan chce decyzji dzisiaj. Nie będę brał udziału w głosowaniu dopóki pan nie wykaże takiego zaangażowania w program MIESZKANIE PLUS.

Radna Biss pyta o to kto będzie osadzony w tym więzieniu. Stwierdza, że za mało wiemy na temat tej inwestycji. Informuje, że więźniowie chorujący starają się o zasiłki w mieście – to dodatkowy koszt dla miasta. Nie mamy też pewności wygaszenia starego więzienia i zostaniemy z dwoma więzieniami – dodaje radna Biss

13.47

Nie zachodzi możliwość „stykania się muru więzienia z budynkami mieszkalnymi” – odpowiada burmistrz Kostrzewa

– Od dawna interesowaliśmy się tym tematem. Już ponad rok temu pojawiła się pierwsza propozycja – dodaje Wrębiak

13.45

Ja i większość mieszkańców nie odczuwam takiego zagrożenia, że miasto będzie kojarzyć się z

więzieniem. Ja widzę dobre strony tej inwestycji – odpowiada Wrębiak.

Stwierdza, że miasto będzie miało wiele korzyści z tej inwestycji, a także miejskie spółki.

13.43

Obecny zakład karny jest usytuowany obok wielu obiektów, jak szkoła – odpowiada Wrębiak

13.42

Radny Szpulak pyta kiedy pojawił się ten pomysł. – Ja w sprawozdaniach burmistrza nie znalazłem tego- pyta radny Szpulak.

Stwierdza, że więzienie może sąsiadować z osiedlem domków jednorodzinnych

Radny Szpulak – budowa drugiego więzienia spowoduje, że miasto będzie kojarzyć się z więzieniem a nie zabytkami.

13.40

Radny Kapela nie zgadza się z opinią radnej Szczęsnej. Wymienia korzyści: podatki w mieście, praca dla mieszkańców, zagospodarowanie terenu oraz zbyt na lokalne produkty

13.38

Radna wnioskuje imienne głosowanie

Radna pyta co się stanie jeśli będzie zmiana decyzji i co wtedy z tym terenem. Nie otrzymuje odpowiedzi.

Burmistrz Kostrzewa stwierdza, że uchwała dotyczy przekazania ziemi, a nie budowy więzienia – stwierdza radna Szczęsna

Radna Szczęsna stwierdza, że konsultacje nie dotyczą planu zagospodarowania, ale wyrażenia woli społecznej.

Większość mieszkańców będzie wolała mieć więzienie na obrzeżach miasta a nie w środku – dodaje Wrębiak

13.35

Radna Szczęsna pytał dlaczego burmistrz Wrębiak nie konsultował umieszczenia więzienia z mieszkańcami.

– Konsultacje nie są wymagane jeśli plan zagospodarowania jest spójny – odpowiada Wrębiak

13.31

Burmistrz Wrębiak wyjaśnia, że więzienie które istniej do tej pory nie spełnia unijnych standardów. Też nie wpływają podatki do kasy miasta – obiekt jest zabytkiem. – Dlatego warto zaoferować ten teren – konkluduje Wrębiak

13.31

Radna Szczęsna zadaje pytania. Radna pyta ile razy burmistrz spotkał się w sprawie muzeum kresów z ministrem Jakim. Burmistrz stwierdza, że jest ono nie na temat. Burmistrz wyjaśnia, że dzisiejsza uchwał jest intencyjna i pozwoli burmistrzowi na dalsze kroki. Radna pyta jak oferta naszego miasta „znalazła się na biurku ministra Jakiego”. Burmistrz Kostrzewa wyjaśnia, że zapytanie od ministerstwa wpłynęło do miasta i miasto odpowiedziało pozytywnie.

13.27

Wszystkie komisje rady zaopiniowały projekt pozytywnie. Teraz dyskusja. Głos zabiera radna Szczęsna.

13.25

Teraz uchwała związana z przekazaniem nieruchomości pod budowę drugiego więzienia w Brzegu

PROJEKT TUTAJ

13.18

W tak zwanym „międzyczasie” prezentujemy w całości interpelacje radnego Komarzyńskiego. Wnioski i interpelacje poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05

Teraz czeka nas przyjęcie serii uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (10 uchwał) oraz opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (3 uchwały). Potem będą radni uchwalali przekazanie terenu pod budowę więzienia przy ulicy Kruszwickiej.

12.58

Kolejny punkt obrad: przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok (druk nr 2),

12.57

Radny Szpulak pyta o stawki za „przyłącza”. Otrzymuje odpowiedź, że te opłaty również nie zostaną podniesione. Radni przyjmuja uchwałę

12.53

Następny punkt obrad: przyjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (druk nr 1),

12.53

Wznowienie obrad

12.49

Radni wracają z zamkniętego spotkania. Dowiedzieliśmy się, że burmistrz Wrębiak „referował” radnym korzyści wynikające z powstania na terenie miasta drugiego zakładu karnego.

Być może korzyści są tajne dla mieszkańców. Może tylko wybrani mogą się dowiedzieć co miasto zyskuje oddając za darmo ponad hektar ziemni pod budowę wiezienia…

12.38

Burmistrz Wrębiak wyprosił nas ze spotkania. Spytał czy radni nie maja prawa spotkać się sami. Odpowiedzieliśmy, że mają oczywiście prawo do takich osobnych spotkań tak samo jak do korzystania osobno z toalety. Burmistrz Wrębiak zapytał, czy do toalety też z nim chcielibyśmy wejść…

Odpowiedzieliśmy, że z nim … zawsze ;–)

Postaramy się dowiedzieć co tak ważnego za zamkniętymi drzwiami chciał uzgodnic burmistrz Wrębiak z radnymi

12.36

Na Małej Sali Stropowej trwa zamknięte spotkanie radnych z burmistrzem Wrębiakiem. Na salę nie wpuszczono mediów. Nie wiemy czego dotyczy spotkanie. Burmistrz Wrębiak wyprosił nas z sali

12.33

Dziesięć minut przerwy – ogłasza przewodnicząca Mrowiec i zaprasza radnych do Małej Sali Stropowej na spotkanie.

12.29

Sprawozdanie referuje radny Janusz Żebrowski. Konkluzją sprawozdania jest stwierdzenie, że prawidłowo dokonano wyboru oferty. Radni przyjmują sprawozdanie przez aklamację.

12.27

Kolejny punkt obrad: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania kontrolnego dotyczącego sprawdzenia poprawności wyboru oferty zadania „opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami” zgodnie z atr.4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych. SPRAWOZDANIE DOSTĘPNE TUTAJ

Radni przyjmują informację przez aklamację

12.25

Radny Jędrzejko pyta o bezpłatne podręczniki. Otrzymuje odpowiedź, że już do wszystkich placówek dotarły.

Koniec referowania sprawozdania.

12.15

Kolejny punkt obrad: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2016/17. INFORMACJA DOSTĘPNA TUTAJ

12.14

Radni przyjmują informację przez aklamację

12.12

Burmistrz Wrębiak wyraża opinię, że z pracy powiatowego konserwatora są zadowolone wspólnoty mieszkaniowe. – Takie stanowisko jest potrzebne w mieście, w którym jest tyle zabytków – konkluduje Wrębiak

12.08

Radna Goj-Birecka uważa natomiast, że konserwator powinien wykazywać więcej inicjatywy w poszukiwaniu środków na ochronę zabytków. Podaje też przykład – według niej zbyt małej aktywności konserwatora – polegającej na odmowie wyburzania starych „małych walących się murków” przy świeżo wyremontowanej ulicy Wyszyńskiego.

12.07

Radny Bagiński uważa, że nie jest rolą konserwatora wnioskowanie o środki w budżecie starostwa

12.03

Radny Surdyka pyta czy konserwator kiedykolwiek złożył w starostwie jakiekolwiek pismo wnioskujące przeznaczenie jakichkolwiek środków z budżetu powiatu na ochronę zabytków. Otrzymuje odpowiedź, że konserwator prowadził rozmowy, ale nie wystosował nigdy oficjalnego pisma. Radny Surdyka podsumowując stwierdza, że dobrze byłoby żeby Radosłąw Prejs złożył takie pismo do starosty brzeskiego.

11.57

Burmistrz Wrębiak pyta ile gmin udziela w powiecie dotacji na zabytki podobnych do dofinansowania udzielanego przez gminę Brzeg. Konserwator odpowiada, że jeszcze tylko gmina Grodków

11.50

Naczelnik UM pani Mielczarek informuje, że dokumentacja dotycząca rewitalizacji budynku urzędu pochodzi z 2013. Konserwator Wojewódzki nie zgodził się na zamontowanie poręczy. Nie ma też technicznych możliwości dobudowania do tych schodów podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do planu budżetu w przyszłym roku będzie wprowadzona inwestycja polegająca na wybudowaniu podjazdu do budynku B urzędu

11.49

Radny Szczęsna pyta o przypadki obiektów zabytkowych ,w których montuje się ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Radosław Preis odpowiada, że takie ułatwienia pojawiają się przy obiektach zabytkowych. To jest zawsze decyzja konserwatora.

11.43

Radny Kapela pyta o wille przy Jana Pawła II. Pyta o prace dokonywane przy tym obiekcie. Konserwator odpowiada, że są tam prowadzone prace zabezpieczające stropy. Budynkiem administruje Zarząd Nieruchomości Miejskich.

11.27

Radna Biss pyta o wspólnoty które chcą przeprowadzać termomodernizację styropianem. Według niej mają zawsze negatywną odpowiedź od konserwatora. Konserwator wyjaśnia, że obiekty zabytkowe z mocy ustawy elewacja budynków jest prawnie chroniona i w związku z tym nie można wydawać zgody na ich pokrywanie styropianem. Jedyną możliwością jest docieplanie „od wewnątrz”.

11.24

Koniec sprawozdania. Pytania radnych. Radny Jaros pyta o skuteczność egzekwowania decyzji konserwatorskich. Konserwator Powiatowy Radosław Preis odpowiada, że przy obecnym stanie prawnym nie ma kompetencji nakazowych. Jedynie może zgłaszać naruszanie przepisów do prokuratury.

11.11

Trwa referowanie sprawozdania konserwatora zabytków. W tak zwanym „międzyczasie” prezentujemy apel mieszkańców, który zabroniła odczytać radnej Szczęsnej przewodnicząca Mrowiec

Brzeg dn. 20-09-2017

APEL MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI

PANI EWY MILLER PODINSPEKTOR BIURA RADY MIEJSKIEJ

Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zajęcie stanowiska i przywrócenie do porządku pracownika Biura Rady Miejskiej w Brzegu. Pani Ewa Miller swoją działalnością na Facebooku narusza nie tylko podstawowe zasady Ustawy o pracownikach samorządowych, ale także godność i powagę Urzędu, np. poprzez zamieszczanie w przestrzeni publicznej zdjęć z ratuszowej toalety, a hol budynku Ratusza, w którym Państwo dziś obradujecie zamienia w wybieg mody.

W ostatnim czasie Pani Ewa Miller wielokrotnie obraziła mieszkańców naszego miasta nazywając ich „malkontentami, krzykaczami, plebsem, życiowym zerem, śmieciem, gnidą, kanalią”. WAŻNE jest to, że słowa te nie zostały wypowiedziane w odpowiedzi do rozmówców, tylko są opiniami w stosunku do wybranych mieszkańców, stwierdzeniami i atakami ze strony Pani urzędniczki! W tak haniebny sposób Pani Ewa Miller odnosi się do brzeżan, m.in. tych brzeżan, którzy wybierali Was na Urząd Burmistrza, Radnego, Radnej. Tak nazywa ludzi!

Pani Ewa Miller obrażała również polityków, w tym byłego premiera Polski, nazywając go „wstrętną rudą hieną”. Być może obejmując stanowisko urzędnicze Pani Miller zapomniała, że od teraz obowiązuje ją kodeks etyki pracownika administracji publicznej, jednak stając do konkursu musiała znać Ustawę o pracownikach samorządowych, z której jasno wynikają jej obowiązki, m.in. „zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim”. Pragniemy również zaznaczyć, co ważne, że Pani Ewa Miller dokonała również szereg wpisów na Facebooku w godzinach swojego urzędowania np. o godz. 8:47; 9:51; 9:55; 15:21; 13:30; 14:21; 15:27.

Ponadto, Podinspektor Biura Rady Miejskiej w Brzegu wprowadza mieszkańców w błąd przekazując nieprawdziwe informacje o rzekomo wykonanych inwestycjach na terenie Gminy Brzeg. Jako przykład posłużyć może dokonany wpis przez Panią Miller na profilu wolontariuszki ze schroniska dla zwierząt. Pani urzędnik zabrakło wiedzy i kompetencji, bowiem publicznie poinformowała, że na terenie schroniska dla zwierząt przeprowadzono w tym roku inwestycje o wartości 248 tysięcy złotych. Co więcej, zrobiła to 8 września o godz. 14:45, a więc jak można się domyśleć w godzinach swojego urzędowania. Nawet wtedy, kiedy nie ma racji i wprowadza ludzi w błąd, to dodatkowo potrafi ich poniżyć. Do jednej z mieszkanek miasta napisała, że przeprowadziła deratyzację i dlatego tej osoby nie ma już w znajomych na Facebooku.

Biorąc pod uwagę powyższe, zadajemy Państwu pytanie, czy to są standardy obowiązujące w Gminie Brzeg? Korzystanie z portalu społecznościowego w godzinach pracy, toaletowe sesje fotograficzne, które obdzierają z godności i powagi Ratusz, obrażanie mieszkańców i polityków, a także manipulowanie informacjami i podawanie błędnych danych dotyczących działalności Gminy Brzeg. Czy według Państwa Radnych i Pana Panie Burmistrzu, jest to norma obowiązująca w Urzędzie Miasta?

Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Sami korzystacie z Facebooka, który w dzisiejszych czasach jest uznawany za środek masowego przekazu. Sami publikujecie tam wiele informacji, rozmawiacie z nami, dzielicie się opiniami i poglądami, ale to, co wyprawia Pani Ewa Miller jest nie do zaakceptowania.

Możemy się nie zgadzać, możemy dyskutować, możemy się spierać, ale nie pozwolimy sobie, aby ktokolwiek nazywał nas publicznie plebsem, życiowym zerem, kanalią czy gnidą. Tym bardziej, że takie nazewnictwo pada ze strony urzędnika Gminy Brzeg.

Apelujemy i prosimy o zajęcie się tą sprawą oraz o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do Pani Ewy Miller. Jednocześnie oczekujemy słowa „Przepraszam”, bo tak jak każdy z obecnych tu na sali, tak również my, nie chcemy być nazywani krzykaczami, plebsem, życiowym zerem, gnidą, kanalią i śmieciem.

W wyrazami szacunku

grupa mieszkańców Brzegu

10.55

Kolejny punkt obrad: Informacja dotycząca działań podejmowanych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Brzegu w 2017 roku w tym omówienie funkcjonowania uchwały dotyczącej udzielenia pomocy, remontowanych budynków na terenie Brzegu wpisanych do rejestru zabytków. Sprawozdanie dostępne TUTAJ 

oraz TUTAJ

10.50

Przerwa w sesji – 5 minut

10.45

Radni nie mają pytań do sprawozdania. Przewodnicząca Mrowiec prosi szefową Uniwersytetu Trzeciego Wieku panią Ewę Bruzi, której składa życzenia związane z miesiącem seniora

10.35

Sprawozdanie z działalności burmistrza. Tutaj treść sprawozdania

10.30

Radna Szczęsna składa interpelacje. Próbuje odczytać petycje mieszkańców dotyczącą pracownicy urzędu Ewy Miller. Przerywa jej przewodnicząca Mrowiec twierdząc, że nie jest to interpelacja

10.25

Radny Komarzyński składa interpelacje. Pierwsza dotyczy burmistrza Witkowskiego, który na poprzedniej sesji stwierdził, że radny kłamał. Radny Komarzyński przedstawia dowody przeczące stwierdzeniom burmistrza Witkowskiego. Radny Komarzyński pyta o sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wyszyńskiego związanej z utworzeniem tam domu opieki nad osobami starszymi. Radny pyta o „zablokowaną inwestycję przy ulicy Włościańskiej” (teren byłej cegielni)- chodzi o budowę supermarketu. Radny pyta o kąpielisko przy ulicy Korfantego.

10.23

Radny Żebrowski wnioskuje o wycięcie drzewa przy ulicy Armii Krajowej. Radny Żebrowski składa wniosek w imieniu mieszkańców ulicy Lwowskiej w sprawie znaku zakazu przy ulicy Karłowicza.

10.20

Radny Żebrowski składa wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Brzegu Pawłowi Kozerskiemu. Odczytuje uzasadnienie.

10.18

Większością głosów (16 radnych) wniosek o przekazanie terenu pod budowę zakładu karnego będzie procedowany na obecnej sesji.

Radni przyjmują protokół z poprzedniej sesji.

Interpelacje i wnioski radnych

10.15

Wnioski do porządku obrad. Burmistrz Kostrzewa składa wniosek dotyczący darowizny dla Skarbu Państwa – teren pod budowę zakładu karnego

Piotr Szpulak składa wniosek aby burmistrz wycofał wniosek z obecnej sesji.

10.13

Z małym opóźnieniem przewodnicząca Mrowiec rozpoczyna sesję