Logo 728×90
Logo 728×90
750×150 pod menu

Pomnik dla obrońcy Przebraża

Jest postacią legendarną. Spoczywa Ludwik Malinowski, człowiek niezwykły, bohaterski, a równocześnie bliski i swojski, był pełen humoru i optymizmu czym podtrzymywał na duchu Przebrażan nękanych przez bandy spod znaku OUN-UPA.

Jest postacią legendarną. Spoczywa Ludwik Malinowski, człowiek niezwykły, bohaterski, a równocześnie bliski i swojski, był pełen humoru i optymizmu czym podtrzymywał na duchu Przebrażan nękanych przez bandy spod znaku OUN-UPA.
Wspomina
Dominik Konefał, jeden z dowódców na 25 kilometrowym odcinku obrony polskiej wioski, atakowanej przez banderowców: „W początkach 1943 roku w moim domu, po raz pierwszy w dziejach Przebraża, odbyło się zebranie  starszyzny wiejskiej. Postanowiliśmy utworzyć organizację obronną i wybrać jej władze. Komendantem cywilnym został Ludwik Malinowski…Utworzyliśmy 14 grup zbrojnych w okolicznych wioskach. Komendantem wojskowym samoobrony polskiej został Henryk Cybulski, przedwojenny podoficer WP, szefem sztabu samoobrony Stanisław Olszewski. „Wieś licząca ok. 1 tys. mieszkańców dała schronienie ok. 20 tysiącom polskich rodzin z okolicznych wsi i osad. Budowano ziemianki, szałasy, w których przetrwali do 1944 roku.
Ludwik Malinowski urodził się Polsce centralnej (7 lipca 1887 roku we wsi Ksawerów pow. Piotrków Trybunalski). Losy rzuciły go na kresy, do Przebraża, gdzie zawarł związek małżeński. Przebraże było jednym z 128 ośrodków polskiej samoobrony na Wołyniu. Mimo licznych prób nacjonalistom ukraińskim nie udało się zdobyć miejscowości, bronionej przez pięciuset uzbrojonych żołnierzy AK, wspomaganych przez radzieckich partyzantów. W nocy z 4 na 5 lipca 1943 roku bandyci przypuścili gwałtowny atak. Mimo dużych strat Polacy obronili swoją wieś.
Ofiary
Ludwik Malinowski był człowiekiem rzutkim, znającym język niemiecki więc wchodził w kontakty z Niemcami od których kupował broń. Ukraińcy polowali na Malinowskiego. Udało im się to w połowie września 1943 roku. Ukraińscy policjanci uchwycili go, gdy w Łucku kupował broń. Aresztowany był katowany w piwnicach  więzienia. Na szczęście został odbity przez swoich żołnierzy, ale kilka tygodni leżał (konspiracyjnie) w szpitalu. Pisano o nim wiersze i śpiewano piosenki. Nie ma dzisiaj już miejscowości Przebraże. Jest cmentarz, a na nim pochowanych 90 ofiar – 70 pomordowanych przez UPA, 13 poległych w obronie wsi, kilku zmarłych z powodu chorób. Malinowski walczył w partyzantce na Kielecczyźnie, a potem wstąpił do I Armii Wojska Polskiego i służył do końca wojny w zwiadzie konnym. Wraz z innymi rodzinami ze wschodu osiadł w Niemodlinie, tu zmarł 18 czerwca 1962 r.
Mówi Adam Kownacki – obecny jedyny żyjący mieszkaniec Przebraża i jego obrońca: „Po wojnie  w latach 50 – tych- mówi – Ludwik Malinowski został aresztowany prze UB w Niemodlinie, za to, że był żołnierzem Armii Krajowej, a także za fałszywe oskarżenie o współpracy z Niemcami. I wówczas się nie załamał, wiedział, że racje są po jego stronie.
Tab.

Zaproszenie
Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i Rada Miejska w Niemodlinie zapraszają wszystkich zainteresowanych na uroczystość odsłonięcia pomnika, upamiętniającego postać Komendanta Partyzanckiej Samoobrony Przebraża na Wołyniu
LUDWIKA
MALINOWSKIEGO
Uroczystości odbędą się 14 października br. (niedziela) w Niemodlinie – Plac Obrońców Przebraża. Początek o godz.12.00, zbiórka uczestników uroczystości na placu kościelnym.

Podobne artykuły

0 komentarzy

 1. Anonim

  Henryk Cybulski ps.Harry był wojskowym komendantem. W Czerwonych Nocach opisuje głównie działania bojowe.Ludwik Malinowski natomiast działał na odcinku cywilnym. Tak jak Cybulski okazał się sprawnym dowódcą, tak Malinowski był sprawnym organizatorem specyficznego życia 25 tys. ludzi, którzy żyli bądź co bądź w niecodziennych warunkach. Problemów miał co nie miara. Jednym zdaniem, cywile też mogą być bohaterami a współpraca między cywilami i wojskowymi pozwoliła obronić się przed upowcami i jednocześnie nie umrzeć z głodu, leczyć chorych, zebrać zboże z pól itd. itp. Chwała zarówno jednemu jak i drugiemu. Zresztą nie tylko im.

  Odpowiedz
 2. Anonim

  A przypadkiem to nie Henryk Cybulski rządził w obronie Przebraża ? Pytam, bo jestem wnukiem Henryka Olszewskiego „Groźnego” 21 WDP AK, który co nieco za życia opowiadał na ten temat. Vide – Czerwone Noce. Dziadek zmarł w listopadzie 2004 więc nie dopytam… spoczywa w Niemodlinie.

  Odpowiedz
 3. Anonim

  Jako dziecko poznałem Ludwika Malinowskiego. Pamiętam jego postać jak z okazji świąt państwowych maszerował w mundurze na czele pochodu. Nazywaliśmy go „Partyzant” i równocześnie zażyliśmy go wielkim szacunkiem. Teraz wiem co to za postać. Dobrze że uszanowano jego zasługi stawiając mu pomnik.

  Odpowiedz
 4. Anonim

  Ja te&#380 od niedawna staram si&#281 czego&#347 dowiedzie&#263 o nas i Ukrai&#324cach – chcia&#322bym, by&#347my kiedy&#347 mogli &#380y&#263 w prawdziwej przyjaźni, ale by to osi&#261gn&#261&#263 musimy sobie bardzo wiele powiedzie&#263 i przebaczy&#263 – mam nadziej&#281, &#380e oni znajd&#261 w sobie tyle odwagi, by zobaczy&#263 &#380e nazwanie rzeczy po imieniu nie zrujnuje im wolnej Ukrainy i poczucia narodowej warto&#347ci, tylko poka&#380e prawd&#281 i pomoze nam szczerze si&#281 pojedna&#263.

  Odpowiedz
 5. Anonim

  Najtragiczniejsze jednak jest to, &#380e ju&#380 po wojnie, we w&#322asnym kraju, by&#322 dalej gn&#281biony przez UB. To jest dopiero ironia losu. Pokrzepiaj&#261ce s&#261 s&#322owa \”I wówczas si&#281 nie za&#322ama&#322, wiedzia&#322, &#380e racje s&#261 po jego stronie.\”

  Odpowiedz
 6. Anonim

  Dopiero od niedawna staram si&#281 pozna&#263 histori&#281 walk ludno&#347ci polskiej na Wo&#322yniu z nacjonalistami ukrai&#324skimi w czasie II Wojny &#346wiatowej. Niestety tak ma&#322o mówi si&#281 dzi&#347 o tamtych wydarzeniach i zwyk&#322ych na pozór ludziach , którzy w obliczu zagro&#380enia wznie&#347li si&#281 na wy&#380yny heroizmu i po&#347wi&#281cenia.
  Takim ludziom , jak Ludwik Malinowski nale&#380y oddwa&#263 ho&#322d i zachowywa&#263 o nich pami&#281&#263.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *